bip epuap archiwum archiwum   poczta  dom  facebook  start strona 

 

1_0
2_0
3_0
4_0
6_0
7_0

Dzisiaj jest: 26 Maja 2018    |    Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Czernichów w dniu 29 stycznia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XLIV sesja Rady Gminy Czernichów odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

Proponowany porządek obrad:

    1.          Otwarcie sesji.

    2.          Przedstawienie porządku obrad.

    3.          Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r.

    4.          Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.

    5.          Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy.

    6.          Podjęcie uchwał w sprawie:

I.          upoważnienia Wójta Gminy Czernichów do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pod nazwą „Budowa Zespołu Placówek Oświatowych w Czernichowie – etap I” oraz do przyjęcia do realizacji określonego w tym wniosku przedsięwzięcia;

II.          przejęcia przez Gminę Czernichów prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego;

III.          przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Nowa Wieś Szlachecka;

IV.          wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czernichów na lata 2018-2022;

V.          trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych placówkom wychowania przedszkolnego i szkołom prowadzonym na terenie gminy Czernichów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania;

VI.          wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czernichów umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa”, w ramach Poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych RPO WM na lata 2014-2020;

VII.          powierzenia Wójtowi Gminy Czernichów uprawnień do ustalania wysokości lub sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej;

VIII.          zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czernichów na rok 2018;

IX.          zmiany uchwały nr I.3.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Czernichów oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych;

X.          zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.

    7.          Interpelacje wnioski radnych.

    8.          Wolne wnioski.

    9.          Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

 

+ ZAŁĄCZNIKI

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
<