BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 6 Grudnia 2021    |    Imieniny obchodzą: Mikołaj, Emilian, Leontyna
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.112021.29112021gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.112021.30112021gk-is-95.pnglink
0 1
Progress bar
 1. Ogłoszenia
 2. Przetargi / Zapytania
 3. Koronawirus
 4. Przegląd Prasy

Szczepienia przeciw COVID-19 - Czytaj więcej

ZASADY UDZIELANIA POMOCY dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej.

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie, można złożyć ustnie do protokołu poza siedzibą Ośrodka, w szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego.

W uzasadnionych przypadkach pomoc może być z urzędu za zgodą osoby uprawnionej.

POMOC DORAŹNA DO 6 000 ZŁ

Pomoc przeznaczona jest dla osób/rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Pomoc ta może być przeznaczona w szczególności na:

- zapewnienie schronienia w okresie przejściowym, gdy nie jest możliwe zamieszkiwanie w dotychczasowym miejscu,

- prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, które trzeba pilnie dokonać, aby zaspokoić niezbędne potrzeby bytowe,

- zabezpieczenie potrzeb dzieci w zakresie podjęcia i kontynuowania nauki,

- zakup niezbędnych leków dla poszkodowanych, zabezpieczenie opieki medycznej.

Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego przyznanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Procedura przyznania pomocy doraźnej

 • Pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy.

 • Sprecyzowanie oczekiwań osoby/rodziny poszkodowanej – wniosek o pomoc na określony cel.

 • Weryfikacja osób uprawnionych do uzyskania pomocy.

 • Ustalenie sytuacji osoby/rodziny i możliwości wykorzystania własnych zasobów.

 • Ustalenie czy osoba/rodzina wymaga pomocy w trybie doraźnym.

 • Przyznanie zasiłku.

POMOC NA REMONT/ODBUDOWĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DO 200 000 ZŁ

Wysokość przyznanej pomocy na remont/odbudowę budynku ustalana jest w zależności od oszacowanego % zniszczeń/uszkodzeń.

Dotację na wypłatę zasiłku na remont można uzyskać tylko w przypadkach gdy straty w budynku wynoszą min. 5%.

Kwota udzielanej pomocy na remont/odbudowę budynku nie może przekroczyć wysokości szkód wyrządzonych zdarzeniem klęskowym w danym budynku/lokalu.

Kwota zasiłku dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć:

 1. kwoty 200 000 zł przyznanej w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym

 2. kwoty 100 000 zł, przyznanej w związku ze szkodami powstałymi w budynkach gospodarskich

W przypadku pomocy na remont albo odbudowę osobami uprawnionymi są:

1)właściciel budynku/lokalu mieszkalnego,

2)osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego/uszkodzonego lokalu lub domu,

3)osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do zniszczonego/uszkodzonego lokalu,

4)osoba, która jest najemcą lokalu lub budynku mieszkalnego, osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia.

Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego może zostać udzielona osobom, o których mowa

w pkt 4-5, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela na przeprowadzenie remontu budynku/lokalu mieszkalnego.

Procedura przyznania pomocy na remont/odbudowę budynków mieszkalnych

 • Wizja lokalna – oszacowanie wysokości szkód i sporządzenie protokołów strat (wysokość szacowanych strat i % uszkodzeń/zniszczeń).

 • Weryfikacja osób uprawnionych do uzyskania pomocy.

 • Ustalenie sytuacji osoby/rodziny i możliwości wykorzystania własnych zasobów.

 • Ustalenie czy osoba/rodzina wymaga pomocy w trybie doraźnym.

 • Przyznanie zasiłku

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...