BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 6 Grudnia 2021    |    Imieniny obchodzą: Mikołaj, Emilian, Leontyna
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.112021.29112021gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.112021.30112021gk-is-95.pnglink
0 1
Progress bar
  1. Ogłoszenia
  2. Przetargi / Zapytania
  3. Koronawirus
  4. Przegląd Prasy

Szczepienia przeciw COVID-19 - Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO w ZGK – TECHNOLOG

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – TECHNOLOG
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie ogłasza nabór na wolne stanowisko technologa. Praca na oczyszczalni ścieków w Wołowicach w pełnym wymiarze czasu pracy, liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba.
Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- dobry stan zdrowia,
- wykształcenie wyższe kierunkowe: inżynieria środowiska, etc.,
- znajomość procesów i metod oczyszczania ścieków,
- umiejętność wykonywania podstawowych analiz laboratoryjnych ścieków surowych oraz oczyszczonych,
- dobra organizacja pracy oraz samodzielność,
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- prawo jazdy kat.B.

Wymagania dodatkowe:
- praktyczna znajomość obsługi urządzeń oczyszczalni ścieków,
- doświadczenie na podobnym stanowisku.

Zakres obowiązków:
- kontrolowanie oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów oczyszczania ścieków,
- monitorowanie jakości oraz ilości zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni ścieków,
- kontrolowanie pracy oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń oraz instalacji
w poszczególnych obiektach technologicznych oczyszczalni ścieków,
- zapewnienie przeglądów okresowych urządzeń,
- prowadzenie dokumentacji / książki eksploatacji oczyszczalni ścieków,
- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae,
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 19.10.2021 r
Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie (telefonicznie) o terminie rozmów kwalifikacyjnych.
Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
Złożonych dokumentów Zakład Gospodarki Komunalnej nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie
ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów
Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z: ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21, poz 94 z późn. zm.) ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
UWAGI:
Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podawania przyczyny.

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...