Komunikat nr 2

 

 

 „Woda z wodociągu publicznego Czernichów podawana dla mieszkańców miejscowości: Czernichów, Wołowice jest niezdatna do spożycia przez ludzi.”
Dotyczy konsumentów w miejscowości Czernichów, Wołowice korzystających z wody podawanej z wodociągu publicznego Czernichów, w gminie Czernichów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, bakteriami Escherichia Coli oraz Enterokokami kałowymi, dostarczanej z wodociągu publicznego Czernichów w gminie Czernichów, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości:Czernichów i Wołowice, wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 1 lipca 2020 r. z wodociągu publicznego Czernichów stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 2 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody), parametru grupy Escherichia Coli w ilości 2 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody) oraz parametru Enterokoków kałowych w ilości 2 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).

Do zakażenia bakteriami grupy Coli, Escherichia Coli oraz Enterokokami kałowymi dochodzi po wypiciu przez konsumenta skażonej wody, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.

Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowiejakozarządzający wodociągiem publicznym Czernichów został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie
Adam Jędrzejczyk

20200703143815647

_____________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuje mieszkańców miejscowości Czernichów i części miejscowości Wołowice(od strony Czernichowa, do skrzyżowania przy sklepie ABC w Wołowicach), że woda dla tych mieszkańców będzie dostarczana beczkowozami oraz dostępna
w remizach OSP Czernichów i OSP Wołowice, aż do odwołania.

 

Wstecz

 

Template Design free joomla templates