BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 29 Maja 2022    |    Imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria

Zarządzenie nr 58.2020 Wójta Gminy Czernichów z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Przegini Narodowej

 Zarządzenie nr 58.2020

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Przegini Narodowej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 1 załącznika do uchwały nr XXIX.198.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 5942) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia nazw ulic w Przegini Narodowej.

2. Konsultacje obejmują teren Przegini Narodowej.

3. W konsultacjach mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy Przegini Narodowej.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 21 lipca do 4 sierpnia 2020 r., po uprzednim ogłoszeniu ich w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Czernichów, na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i na tablicach informacyjnych w Przegini Narodowej.

2. Opracowanie zawierające opis i schemat proponowanego przebiegu ulic oraz ich nazwy zostanie umieszczone wraz z ogłoszeniem o konsultacjach w formie elektronicznej: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.czernichow.pl, a także wyłożone w formie papierowej do wglądu: w Urzędzie Gminy Czernichów – Biuro Obsługi Klienta oraz u sołtysa Przegini Narodowej.

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wnoszenia przez mieszkańców na piśmie lub w formie elektronicznej opinii i uwag oraz propozycji zmian do przedstawionego projektu.

4. Opinie, uwagi oraz propozycje zmian do przedstawionego projektu, wraz z podaniem adresu zamieszkania osoby uczestniczącej w konsultacjach, należy złożyć na piśmie w jednym z miejsc wyłożenia projektu wskazanych w ust. 2, przesłać pocztą na adres 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1, Urząd Gminy Czernichów, lub w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu gminy (ePUAP).

5. 1. Przy opracowaniu wyników konsultacji będą brane pod uwagę opinie i uwagi do projektu oraz propozycje zmian, które zostaną złożone w sposób przewidziany w ust. 4 do 4 sierpnia 2020 r.

5.2. Uwagi oraz propozycje zmian złożone po ogłoszeniu wcześniejszych konsultacji czyli przed 21 lipca 2020 r. są ważne, nie jest wymagane powtórne ich składanie.

6. Sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni po ich zakończeniu, w sposób określony w § 2ust. 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Link do BIP:

Zarządzenie nr 58.2020 Wójta Gminy Czernichów z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Przegini Narodowej

+ Uchwała nr XXIX.198.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

+ Mapa z propozycją nazw ulic w Przegini Narodowej

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...