Ogłoszenie przerwy w dostawie wody. Rybna – Nowy Świat

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami przy inwestycji pn. „Budowa zbiornika wody pitnej w Rybnej na Nowym Świecie” w dniu 17.11.2020r. (wtorek) w miejscowości Rybna – Nowy Świat (budynki zasilane z ujęcia „Nowy Świat”) w godzinach od 9:00 do 15:00 nastąpią przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia.

 

Informujemy, że po wznowieniu dostawy wody może nastąpić krótkotrwałe pogorszenie jej jakości oraz chwilowe wahania ciśnienia.

 

 

Template Design free joomla templates