Ochrona siedlisk ciepłolubnych w rezerwatach przyrody w województwie małopolskim - Rezerwat przyrody Kajasówka

W rezerwacie Kajasówka wykonano prace polegające na usuwaniu nadmiernej ilości drzew i krzewów rosnących na powierzchniach muraw kserotermicznych i w ciepłych lasach. 

Prace zrealizowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach projektu pn. Ochrona siedlisk ciepłolubnych w rezerwatach przyrody w województwie małopolskim, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Wstecz

Template Design free joomla templates