BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 27 Stycznia 2022    |    Imieniny obchodzą: Angela, Jan, Przybysław

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie informauje o terminach przeglądów koni (opis słowny, graficzny i czipowanie koni, wydawanie paszportów).

ZAWIADOMIENIE /przeczytać uważnie/

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej terminach i miejscowościach organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koni, na których odbędą się:

1. opis słowny i graficzny oraz czipowanie źrebiąt rocznika 2021r. do paszportu (koszt paszportu 125zł.+ opłata pocztowa – z dnia 1.09.2019r) wraz z matkami i świadectwem pokrycia klaczy z 2020r. Źrebięta wszystkich ras (prymitywne, szlachetne, zimnokrwiste i kuce) mogą być znakowane po ukończeniu 14 dni życia, jeżeli są dobrze rozwinięte i zdrowe (paszport koniowatego musi być wydany do jednego roku życia od daty urodzenia źrebięcia (źrebię musi być opisane, zaczipowane i wydany paszport).
2. opis słowny i graficzny oraz czipowanie koni bez świadectwa pokrycia ur. 2021r. – opłata za paszport jest większa o 150 zł,
3. selekcja źrebiąt sysaków, rocznych i dwuletnich połączona z oceną selekcyjną, opłata–8 zł/ 1 źrebaka.
4. wpis klaczy młodych do ksiąg zarodowych z paszportem oraz świadectwem pokrycia klaczy - opłata za licencję 70 zł., dla klaczy rasy: hc, kn, kuc -100zł.
5. przeglądy klaczy starszych wpisanych do ksiąg z licencją i paszportem (dla klaczy ze źrebakiem 20 zł, dla klaczy bez źrebaka 10 zł. Klacze po ukończeniu 5 roku życia obowiązkowo podlegają weryfikacji pomiarów (weryfikacja pomiarów klaczy 20 zł).
6. przedłużenie licencji ogierów uznanych na kolejny sezon rozpłodowy 100 zł.
7. konie zidentyfikowane powyżej 12 mies. bez pochodzenia – otrzymują dokument zastępczy (konie z takim dokumentem nie podlegają ubojowi). Opłata za zastępczy dokument jest większa o 150 zł.
8. konie bez pochodzenia–w celu zarejestrowania i wydania zastępczego dokumentu identyfikacyjnego. UWAGA:
Na str. internetowej www. pzhk. obowiązują nowe programy hodowlane, prosimy o dokładne zapoznanie się z nowymi zasadami wpisu koni do poszczególnych ksiąg wchodzą nowe zasady wpisu klaczy i ogierów do ksiąg we wszystkich rasach.
UWAGA - BARDZO WAŻNE. W związku z wejście Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UR 2015/262 z dnia 17 lutego 2015r. określające na podstawie dyrektywy Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE (zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (Rozporządzenie w sprawie paszportu koni) MZHK w Krakowie uprzejmie informuje, że od 2016 roku zmieniają się przepisy w sprawie identyfikacji i wydawania paszportów na źrebięta tj. paszport na źrebię musi być wydany do jednego roku życia od daty urodzenia źrebięcia.
W przypadku identyfikacji źrebięcia po ukończeniu 1 roku życia pod matką (jest świadectwo pokrycia klaczy) zostanie wydany Duplikat Dokumentu Identyfikacyjnego – koń może być oddany na rzeź po okresie - karencji 6 miesięcy, podbitej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Paszport należy podbić przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, w ciągu 30 dni od daty wydruku paszportu.
Natomiast źrebię zidentyfikowane po ukończeniu jednego roku życia bez świadectwa pokrycia klaczy otrzyma Zastępczy Dokument Identyfikacyjny, co w przyszłości uniemożliwia sprzedaż konia na ubój (na rzeź). Prosimy o krycie klaczy ogierem uznanym z ważnymi świadectwem wpisu do ksiąg i terminowe zgłaszanie źrebiąt nie później niż po ukończeniu jednego miesiąca życia.


UWAGA: Czynności elektronicznego znakowania powinny być wykonane w obecności właściciela lub osób pisemnie upoważnionych. Zaczipowanie konia jest możliwe tylko przy chwilowym unieruchomieniu (przez dwie osoby) i poskromieniu zwierzęcia, za które odpowiada właściciel. Przy dokonywaniu identyfikacji koniowatego właściciel jest obowiązany udzielić osobie dokonującej tej identyfikacji, pomocy niezbędnej do wykonania tej czynności. Jeżeli właściciel nie unieruchomi źrebięcia, pracownik może odstąpić od identyfikacji koni – pobierając bezzwrotną opłatę w kwocie 48,50 zł. Koń, a w szczególności jego szyja powinna być oczyszczona z błota, kurzu i innych zanieczyszczeń np. ściółki.

Podstawą wystawienia paszportu koniowatego jest:
1. Dla koni hodowlanych – zgłoszenie właściciela konia zawierające numery identyfikacyjne rodziców konia, do którego dołącza się:
a) oświadczenie, potwierdzające, że jest właścicielem tego koniowatego.
b) świadectwo krycia klaczy.
2. Dla koni nieposiadających dokumentów hodowlanych (świadectwa pokrycia klaczy)-dotyczy również koni starych –koszt paszportu wynosi 125 zł.+150zł.+ opłata pocztowa.

U W A G A: wszyscy właściciele koni, proszeni są o posiadanie przy sobie dowodu osobistego oraz oryginalnych dokumentów hodowlanych na konia tj. paszport matki, licencja klaczy, świadectwo pokrycia klaczy.
Właściciele stadnin są proszeni o przygotowanie katalogów koni do przeglądu wg. ogólnie przyjętych zasad, natomiast hodowcy uczestniczący w Programie Rolno – środowiskowym wykaz klaczy wg posiadanych wzorów.
Uprzejmie prosimy o powiadomienie wszystkich zainteresowanych Hodowców i Rolników o miejscu i terminie przeglądów, gdyż Związek nie przewiduje dodatkowych przeglądów w tych samych miejscowościach.
W trakcie przeglądów osoby pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwane.


UWAGA: w czasie przeglądów tylko poniedziałki są dniem wewnętrznym dla stron w MZHK.

UWAGA -W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią choroby Covid-19 i rosnącym ryzykiem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa i Pracowników, w trakcie przeglądów prosimy mieć na sobie maseczki i rękawiczki jednorazowe. W przypadku ich braku pracownicy nie dokonają identyfikacji konia lub czynności zootechnicznych, a Hodowca zostanie obciążony kwotą 48,50zł. W trakcie przeglądów na terenie gospodarstwa mogą się znajdować domownicy i pracownicy Biura.


Dyrektor MZHK w Krakowie mgr inż. Teresa Pracuch

 

T E R M I N A R Z   P R Z E G L Ą D Ó W   wiosennych 2021 r.


Godziny przeglądów są podane w przybliżeniu i mogą ulegać wahaniom, ze względu na ilość koni opisywanych na wcześniejszych przeglądach. W przypadku braku koni na miejscu przeglądowym, osoby dokonujące opisu po 15 min. od ustalonej godziny odjeżdżają. Terminarz został podzielony na dwie osoby: mgr inż. Teresa Pracuch (666 055 055) i mgr inż. Paweł Pasiut (608 493 849). Prosimy dzwonić w godzinach pracy. Uwaga: Terminarze będą wysyłane tylko pocztą e-mailową.

 

06.05.2021

Kraków ul.Kołaczkowskiego 1

Sanka 21

Czernichów430

Kaszów275

Mników

9:00

10:30

12:00

13:30

15:00

Pos.pr. Wygoda Jan 12/452 20 56

Pos.pr. Celej Bernadetta 507-376-944

Pos.pr. WójcikJózef 698-979-765

Pos.pr.Tyrka Stanisław 880-234-098

Pos.pr.GawędaAndrzej 698-621-668

 

krakowski

 

pdf ikon Terminarz przeglądów wiosennych 2021 r.

 

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...