BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 18 Sierpnia 2022    |    Imieniny obchodzą: Helena, Ilona, Bogusław

RAPORT Z AUDYTU OŚWIATOWEGO GMINY CZERNICHÓW

 rapot oswiata

 

Plakat konkursu RAPORT Z AUDYTU OŚWIATOWEGO GMINY CZERNICHÓW

 

Niniejszy raport sporządzony został w wyniku przeprowadzenia audytu oświatowego Gminy Czernichów na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Czernichów, a Instytutem Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o. w Lublinie we współpracy z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich.

Współtwórcami raportu na etapie prowadzenia audytu oraz opracowywania zebranych informacji byli członkowie zespołu audytorskiego Instytutu Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o. i Fundacji Inicjatyw Menedżerskich.


Celem przeprowadzenia audytu, w wyniku którego sporządzony został niniejszy raport, była analiza rozwiązań przyjętych w arkuszach organizacyjnych poszczególnych placówek oświatowych na terenie gminy, przegląd struktury zatrudnienia, analiza średniego kosztu utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych, analiza sieci placówek oświatowych w gminie, analiza dotowania niepublicznej oświaty w gminie, analiza wykorzystania subwencji oświatowej i środków własnych w gminie, analiza dowozu uczniów do szkół w gminie, wskazanie istniejących i możliwych do wykorzystania rezerw organizacyjnych i finansowych w obszarze gminnej oświaty, analiza realizacji zajęć edukacyjnych w systemie zdalnego nauczania i wskazanie optymalnych rozwiązań w tym zakresie. Następstwem (rozwinięciem) oceny są sformułowane w Raporcie, a w szczególności w jego podsumowaniu, rekomendacje działań poprawiających sytuację finansową w obszarze gminnej oświaty oraz wskazanie niezbędnych kroków prawnych i organizacyjnych w tym zakresie. Rekomendacje zawierają także propozycje usprawnień - nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania gminnych placówek oświatowych, których zastosowanie w praktyce przyczyni się do usprawnienia (modernizacji) zarządzania tymi placówkami.


Szczegółowa metodologia działań audytowych została oparta na:

- analizie wybranych aktów prawa wewnętrznego obowiązujących w Gminie Czernichów,
- analizie innych dokumentów i informacji odnoszących się do placówek oświatowych sporządzonych na potrzeby audytu,
- analizie danych finansowo – księgowych dotyczących placówek oświatowych,
- rozmowach z wybranymi przedstawicielami Urzędu Gminy Czernichów i Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Czernichowie,
- rozmowach z dyrektorami placówek oświatowych,
- analizie danych uzyskanych z gmin z terenu powiatu krakowskiego.

W celu profesjonalnego i starannego wykonania zlecenia powołano zespół audytorski pod kierunkiem dr hab. Jarosława Czerwa (audytor wiodący). Członkowie zespołu audytorskiego opierali swoją pracę na aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania oświatą. Posiadają wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w całej Polsce. Na co dzień zajmują się wdrażaniem usprawnień organizacyjnych, udzielaniem wsparcia eksperckiego w funkcjonowaniu samorządowych jednostek organizacyjnych oraz budową modeli kompetencji.

W niniejszym raporcie uwzględniono stan faktyczny, aktualny na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...