BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 18 Stycznia 2022    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami gminy Czernichów Dotyczące planowanej budowy polderów na terenie Gminy Czernichów w miejscowościach Czernichów, Kłokoczyn i Rusocice.

W dniu 17 czerwca 2001 roku w Sali Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie odbyły się pierwsze społeczne konsultacje przeprowadzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie Ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wisły na odcinku między Oświęcimiem a Krakowem.

Spotkanie zostało rozpoczęte przez Panią Danutę Filipowicz Wójta Gminy Czernichów, która   przywitała zebranych mieszkańców oraz przedstawicieli Wód polskich w osobie Dyrektora Radosława Radonia i współpracowników.

Pan Dyrektor przedstawił cel i efekt projektu polegający na zmniejszeniu zagrożenia i ryzyka powodziowego w regionach wodnych Małej i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa) z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa, który ma na celu bezpośrednią ochronę zabudowy mieszkalnej, szkół i infrastruktury. W ramach projektu zrealizowana ma być budowa 10 polderów przeciwpowodziowych szacowana wartość projektu ma wynosić 800 milionów złotych przy obecnych cenach, z czego na terenie gminy Czernichów są zaprojektowane trzy poldery o nazwie: Polder Czernichów nr 1, Kłokoczyn nr 2 i Rusocice nr 3.

Polder to odpowiednio ukształtowany i otoczony obwałowaniami obszar bezpośrednio sąsiadujący z rzeką. Kiedy po długotrwałych opadach deszczu lub wskutek intensywnego topnienia pokrywy śnieżnej poziom wody w rzece zaczyna niebezpiecznie wzrastać następuje retencjonowanie części spływającej wody – cała pojemność polderu wykorzystywana jest na przechwycenie szczytu fali wezbraniowej. Dzieje się to w sposób kontrolowany, przy wykorzystywaniu odpowiednio zaprojektowanych urządzeń zrzutowych oraz przy stałej analizie sytuacji powodziowej. Tereny polderów są dostępne do uprawienia turystyki pieszej i rowerowej, a także pozytywnie wpływają na krajobraz.

Po przedstawieniu prelekcji przez Dyrektora Radoń odbyła się burzliwa debata mieszkańców, którzy w sposób stanowczy wyrazili dezaprobatę dla budowy polderów. Stwierdzili, iż przedmiotowa inwestycja osłabi nieduży potencjał inwestycyjny gminy, odstraszy inwestorów i zmniejszy dochody własne gminy, spowoduje spadek atrakcyjności działek. Mieszkańcy zaproponowali inne rozwiązania na przejęcie wód np. wyczyszczenie zbiornika Goczałkowice z namułu oraz wykonanie remontu istniejących wałów przeciwpowodziowych, regulację koryta rzeki Wisły oraz rowów melioracyjnych.

Podsumowując spotkanie Przewodniczący Rady Gminy Czernichów Zbigniew Kędzierski przekazał Dyrektorowi podjętą uchwałę przez Radę Gminy Czernichów z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie podjęcia rezolucji w sprawie prowadzonych konsultacji w sprawie budowy polderów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Czernichów, w której to uchwale zobowiązano przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji do odpowiednich instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządowej oraz Parlamentarzystów z Województwa Małopolskiego.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać na stronie www.wislakonsultacje.pl

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...