Odpady komunalne będą odbierane

 l odpady beda odbierane

Ze względu na kończący się 30 czerwca br. termin obowiązywania umowy na odbiór odpadów komunalnych przeprowadzony został przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie firmy, która w lipcu będzie realizować tę usługę. Wobec wyboru w drodze przetargu spółki Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejszą ofertę, zostało złożone do Urzędu Zamówień Publicznych odwołanie przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.

Odwołanie złożone przez MPGO Sp. z o.o. uniemożliwia podpisanie umowy przez naszą gminę na okres dziewięciu miesięcy, jaki przewidziano w przetargu.

Odwołania od wyników przetargów na podstawie prawa zamówień publicznych są często stosowane. Jako gmina będziemy czekać na wynik postępowania w Krajowej Izbie Odwoławczej zgodnie z procedurami prawnymi. Do czasu wyjaśnienie sprawy usługę odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych zapewni firma, z którą zawrzemy umowę w trybie „z wolnej ręki”. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której odpady z terenu gminy nie byłyby odbierane. Odwołanie do UZP wpłynęło w poniedziałek, my już podjęliśmy działania, mające na celu wyłonienie firmy, która będzie usługodawcą w lipcu – mówi Wójt Gminy Czernichów Danuta Filipowicz.

 

Wstecz

Template Design free joomla templates