BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 29 Listopada 2021    |    Imieniny obchodzą: Błażej, Walter, Fryderyk

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2181K w miejscowości Wołowice, gmina Czernichów”

24 czerwca 2021 roku w miejscowości Wołowice odbył się odbiór zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2181K w miejscowości Wołowice, gmina Czernichów” Uczestniczyli w nim: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego wraz z pracownikami, Wójt Gminy Czernichów oraz pracownicy Urzędu Gminy Czernichów, Radni i Mieszkańcy miejscowości Wołowice, przedstawiciele wykonawcy robót budowlanych firma ZIBUD.

Powiat Krakowski otrzymał dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w 2020 roku na rozbudowę drogi powiatowej nr 2181K w miejscowości Wołowice, gmina Czernichów.

Kwota subwencji z rezerwy ogólnej budżetu Państwa przyznana przez Ministra Infrastruktury wyniosła: 2 930 666 zł, zakładany wkład Powiatu Krakowskiego: 1 600 000 zł, podobną kwotę wsparcia zadeklarowała gmina Czernichów.

W dniu 11 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Łukasz Wróblewski podpisał umowę z firmą ZIBUD z Kamienicy, reprezentowaną przez Grzegorza Zająca, Prezesa Zarządu, na w/w projekt. Środki na sfinansowanie zadania pochodzą z rezerwy Budżetu Państwa (50% dotacji) oraz Powiatu Krakowskiego i Gminy Czernichów (wkład własny po 25%).

Wartość ostateczna inwestycji wyniosła 5 945 315 PLN.

___

Zakres robót w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2181K w km 1+118,62 – 3+380,83 w miejscowości Wołowice, gmina Czernichów” obejmuje:

przebudowę nawierzchni jezdni na długości 2 262 mb,

budowę chodnika prawostronnego szer. 2,0 m o długości 141 mb,

budowę chodnika lewostronnego szer. 2,0 m o długości 2 214 mb,

budowę poboczy utwardzonych (lewostronnego szer. 1,25 m, prawostronnego szer. 1,0 i 2,0 m),

budowę kanalizacji deszczowej,

budowę wylotów kanalizacji deszczowej do rowu, wylotu do istniejącego przepustu oraz wylotu do istniejącego zbiornika retencyjnego wraz z umocnieniami wylotów,

budowę peronów autobusowych – po 3 sztuki na stronę,

budowę korytek ściekowych betonowych przy krawędzi jezdni,

budowę ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej przy całej długości projektowanego chodnika,

budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,

budowę zjazdów indywidualnych,

przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi,

wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...