Konkurs ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czernichów na 2021 rok

 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami:

+ Zarządzenie nr 52.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 01 lipca 2021 r w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego ,,Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym w formie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania lub poza miejscem zamieszkania w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej – współfinansowanie zadania”, wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czernichów na 2021 rok.

+ Zarządzenie Nr 53.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czernichów na 2021 rok.Zarządzenie Nr 53.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czernichów na 2021 rok.

Template Design free joomla templates