Rozmowy o Polskim Ładzie w Czernichowie

W piątek 16 lipca w Gminie Czernichów gościliśmy polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy z władzami gminy rozmawiali na temat możliwości wykorzystania funduszy zaplanowanych dla samorządów w programie Polski Ład.
W spotkaniu uczestniczyli Wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki, Poseł Ziemi Krakowskiej Elżbieta Duda oraz wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, Poseł na Sejm RP Jacek Osuch.

Rozmowy na temat naszej gminy, jej potrzeb i konieczności wykonania zadań priorytetowych, na które mieszkańcy oczekują od lat, rozpoczęły się w Urzędzie Gminy w godzinach popołudniowych. Wójt Gminy Czernichów Danuta Filipowicz przedstawiła projekty, które gmina planuje zgłosić do rządowego programu Polski Ład, podkreślając, że są to zadania konieczne chociażby z powodu zagrożenia płaceniem kar za niespełnianie przepisów prawa. Przykładem takiej inwestycji, która już nie może czekać na realizację jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej, będącej od kilkunastu lat „ekologiczną bombą” dla środowiska naturalnego.
- Znamy potrzeby gminy, wiemy jakie zadania są najpilniejsze dla mieszkańców. Program taki jak Polski Ład jest dla gmin w bardzo trudnej sytuacji finansowej jedynym na tę chwilę wyjściem z zapaści inwestycyjnej. Przeprowadziliśmy kilka roboczych narad w urzędzie, spotkaliśmy się też z Radnymi Rady Gminy Czernichów i mamy w pewnym stopniu wspólny pogląd na zakres wyzwań. Spotkanie z doświadczonymi politykami jest dla nas ważne, ponieważ poznajemy uwarunkowania, do których będziemy musieli się dostosować, aby skorzystać z środków zewnętrznych. Mam nadzieję, że program Polski Ład będzie długookresowy, to byłoby dla nas nadzieją na nadrobienie dystansu i osiągnięcie poziomu rozwoju infrastruktury jaki obecnie ma większość gmin Powiatu Krakowskiego. Bez tych pieniędzy, spoza budżetu gminy, nie mamy szans na nadrobienie zaległości – mówi Wójt Danuta Filipowicz.
Zastępca Wójta Stanisław Molik, Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Anna Bernaś oraz inspektor Marian Szczepaniak zaprezentowali kwestię budowy kanalizacji w gminie, wskazując na jej niewielką dostępność dla mieszkańców w chwili obecnej.
- Obecnie w gminie mamy dwie oczyszczalnie ścieków – kiepsko działającą w Przegini Duchownej i niedociążoną w Wołowicach. Naszym celem jest więc modernizacja i rozbudowa tej pierwszej oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w wschodniej części gminy, pozwalająca na poprawę komfortu życia mieszkańców i lepsze wykorzystanie oczyszczalni w Wołowicach – uważa Zastępca Wójta Stanisław Molik.
Po zapoznaniu się przez gości gminy z pomysłem na skorzystanie z Polskiego Ładu swoje uwagi i rady zgłosili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wskazał na prorozwojowe funkcje, jakie ma spełnić Polski Ład.
Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji prowadzonych przez samorządy. Finansowanie zadań będzie prowadzone poprzez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a wysokość bezzwrotnego dofinansowania będzie uzależniona od obszaru priorytetowego, w którym będzie kwalifikować się planowana inwestycja. Program ma być realizowany poprzez promesy inwestycyjne, udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, po uzyskaniu których samorządy będą miały gwarancje otrzymania dofinansowania.
Podczas piątkowej rozmowy w Czernichowie Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jacek Osuch zachęcał do kompleksowego spojrzenia szczególnie na problem ochrony środowiska i budowy kanalizacji, natomiast Poseł Elżbieta Duda radziła racjonalnie podejść do wyzwań i zgłaszać projekty, które są już dobrze przygotowane i możliwe do dokładniejszego oszacowania kosztów.
Sekretarz Gminy Jan Bereza zwrócił uwagę na zagrożenie rosnącymi kosztami materiałów budowlanych i kosztów pracy, co może stanowić problem w zakresie szacowania wartości zadań inwestycyjnych. Skarbnik Gminy Lucyna Płaneta wskazała na konieczność poznania przez samorząd dokładnych zasad finansowania i dokonywania płatności za lokalne inwestycje, podkreślając, że w obecnej kondycji budżetu Gminy Czernichów finansowanie nowych projektów z kredytu może okazać się niemożliwe i najlepszym rozwiązaniem byłyby szybkie płatności przez operatora programu Polski Ład Bank Gospodarstwa Krajowego do budżetu gminy, dające możliwość spłaty faktur przez gminę na rzecz firm wykonujących inwestycje.
Po zakończeniu spotkania w Urzędzie Gminy goście i przedstawiciele gminy ruszyli w teren w celu zapoznania się z problemami naszego samorządu. Miejscami, które pokazano politykom PiS były: budynek obecnej Szkoły Podstawowej w Czernichowie, plac przerwanej budowy nowej szkoły w Czernichowie, pogranicze gmin Czernichów i Brzeźnica wraz z stopniem wodnym „Łączany”, a więc obszar, w którym nasza gmina stara się o zmianę przebiegu granic. Kolejnymi punktami wizyty polityków były oczyszczalnia ścieków w Przegini Duchownej oraz budowa obwodnicy Rybnej.
JB

Wstecz

Template Design free joomla templates