BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 19 Stycznia 2022    |    Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz

Po ogłoszeniu wiosną tego roku przetargu na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych pierwotnie wybrano jako najkorzystniejszą cenowo ofertę Usług Komunalnych Krzeszowice Sp. z o.o. Jednak w wyniku odwołania firmy, której oferta była oceniona jako druga najkorzystniejsza, oraz z powodu złożenia niewystarczających wyjaśnień i uzupełnień przez krzeszowicką spółkę, Gmina Czernichów wybrała ostatecznie jako wykonawcę usług Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.

- Mimo wielu zawiłości prawnych i skomplikowanej procedury przetargowej udało się zapewnić mieszkańcom naszej gminy ciągły odbiór odpadów. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w okresie letnim nie było przerw w odbiorze odpadów z nieruchomości zamieszkałych – mówi Danuta Filipowicz, Wójt Gminy Czernichów
Przed przygotowaniem i ogłoszeniem przetargu rozpatrywane były różne warianty rozwiązania problemu odbioru odpadów komunalnych z naszego terenu – od koncepcji założenia własnej spółki, której właścicielem byłaby Gmina Czernichów, po zlecanie usług odbioru odpadów komunalnych podmiotom komercyjnym, dominującym na rynku tej branży usług.
- Zaczęliśmy od koncepcji powołania własnej spółki, należącej do gminy, na to jednak musielibyśmy mieć pieniądze – na zorganizowanie bazy i zakup sprzętu. Ze względu na kondycję finansową gminy jest to wariant trudny do wdrożenia. Po wykonanym rozeznaniu możliwości odbioru odpadów przez działające w okolicy instalacje wiedzieliśmy, że także z tą kwestią będą duże problemy. Rynek odbioru odpadów przez instalacje jest dość skomplikowany, powiedziałabym nawet, że zmonopolizowany i nowi wykonawcy- a takim byłaby nasza gmina – mają problemy z zagwarantowaniem odbioru odpadów przez instalacje – mówi Wójt Danuta Filipowicz.

Ogłoszenie przetargu
Nasza gmina ogłosiła przetarg na odbiór odpadów komunalnych 16 kwietnia tego roku. Do terminu składania ofert, który upłynął 24 maja br., do godz. 11.00, wpłynęły 3 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 24 maja 2021 r. o godz. 12.00.
Do Urzędu Gminy Czernichów wpłynęły następujące oferty:
1. Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. Franciszka Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice z ceną oferty 4 195 840,00 zł;
2. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków z ceną oferty 4 203 900,00 zł;
3. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków, Wiesław Strach, ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa z ceną oferty 5 043 500,00 zł.

Wybór oferty i odwołanie
10 czerwca gmina wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o., jednak w związku z odwołaniem złożonym przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w ramach postępowania przetargowego gmina nie mogła podpisać umowy na okres, jaki był zaplanowany w przetargu, czyli na okres 9 miesięcy liczony od 1 lipca.
Gmina musiała jednak zapewnić odbiór śmieci z gospodarstw domowych. Po przeprowadzeniu negocjacji w trybie „z wolnej ręki” ustalono, że w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) usługi będzie świadczyć nadal MPGO.
Równocześnie, w ramach postępowania związanego z ogłoszonym 16 kwietnia przetargiem zamawiający, czyli Gmina Czernichów, wezwał Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. do przedłożenia wyjaśnień i uzupełnień w zakresie złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających warunki udziału w postępowaniu.

21 czerwca 2021 r. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. poinformowało gminę o złożeniu do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania wobec czynności dotyczącej wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. oraz wobec zaniechania odrzucenia wykonawcy Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o.
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. zakwestionowało poprawność złożonych przez Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. dokumentów i oświadczeń m.in. potwierdzających wykonanie usługi, dotyczących wpisu do Bazy Danych o Odpadach (BDO) oraz Rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów.
Ponadto Odwołujący wskazał źródło ryzyka podpisania umowy z Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o., gdyż zgodnie z uchwałą nr XXV/242/2012 Rady Miejskiej Krzeszowice wykonywanie przez Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. powierzonych jej przez Gminę Krzeszowice zadań własnych Gminy Krzeszowice ma stanowić „podstawowy przedmiot działalności spółki”.
W związku z powyższym Gmina Czernichów unieważniła czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. Po ponownej weryfikacji oferty Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o., nasza gmina wezwała Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. do przedłożenia wyjaśnień i uzupełnień w zakresie złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca uzupełnił dokumenty lecz złożone przez Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. wyjaśnienia okazały się niewystarczające co w konsekwencji nie potwierdziło warunków udziału w postępowaniu w zakresie dokumentów potwierdzających wykonanie usług.

Wybór drugiej oferty
W związku z nową sytuacją prawną Gmina Czernichów dokonała ponownego wyboru oferty i 9 sierpnia br. wybrała jako wykonawcę Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o, natomiast ofertę Usług Komunalnych Krzeszowice Sp. z o.o. (na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2c) ustawy prawo zamówień publicznych odrzuciła.
Nowa umowa będzie zawarta na warunkach wynikających z ogłoszonego 16 kwietnia br. przetargu, co istotne – przez cały czas, mimo zawiłości prawnych, usługi odbioru odpadów z gospodarstw domowych były i będą zapewnione.
– Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym mamy dla mieszkańców dobrą wiadomość taką, że opłaty wnoszone przez mieszkańców na pewno nie wzrosną. Z budżetu gminy też nie powinniśmy już dopłacać do tej usługi. Mieszkańcy o tym pewnie nie wiedzą, ale do umowy wcześniej zawartej, tej która przestała obowiązywać 30 czerwca tego roku, dopłaciliśmy ok. 1 miliona złotych. W przeciwnym przypadku – braku dopłat z budżetu gminy – cena płacona przez mieszkańców byłaby wyższa o ok. 15 – 20 proc. Szacujemy że wzrost cen wyniósłby 7 zł, czyli mieszkańcy płaciliby 42 zł a nie 35 zł jak obecnie. Dzięki konkurencji w tegorocznym postępowaniu mamy lepszą sytuację dla gminy i utrzymujemy te same ceny dla mieszkańców do wiosny 2022 roku – informuje Danuta Filipowicz, Wójt Gminy Czernichów.

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...