I Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernichów

W poniedziałek, 20 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernichów. Na zaproszenie Pani Wójt Danuty Filipowicz odpowiedziało ponad czterdzieści przedstawicielek i przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych i ochotniczych straży pożarnych.

Pani Wójt witając licznie przybyłych gości podkreśliła, że władze gminy przywiązują dużą wagę do współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i wyraziła nadzieję, że inicjatywa spotkań w ramach Forum spotka się z przyjaznym przyjęciem i będzie w przyszłości kontynuowana.

Głównym punktem spotkania była prezentacja projektu Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Sekretarz Gminy Pan Jan Bereza omówił m.in. zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne w 2022 r. W swoim wystąpieniu przedstawił również aktualne źródła wspierania organizacji pozarządowych proponowane przez Gminę Czernichów.

Po prezentacji odbyła się dyskusja z aktywnym udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, w trakcie której zgłaszane były uwagi zarówno do projektu programu, jak również przedstawiane były konkretne pomysły dotyczące usprawnienia współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami.

Forum 20.09.2021 09 22 2021

Wstecz

Template Design free joomla templates