Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

W dniu 28 września 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów odbyło się szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych na temat przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanych na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Template Design free joomla templates