BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 25 Czerwca 2022    |    Imieniny obchodzą: Dorota, Łucja, Wilhelm

Od 1 kwietnia 2022 r. wprowadzone zostały nazwy ulic w miejscowości Wołowice

Od 1 kwietnia wprowadzone zostały nazwy ulic w miejscowości Wołowice. Jest to ostatnia miejscowość w naszej gminie, która nie miała jeszcze adresów z nazwą ulicy. Aktualizacja adresów wymaga czasu i odbywa się stopniowo w rejestrze PESEL, w Rejestrze Mieszkańców i Rejestrze Wyborców. Do końca kwietnia pojawią się w terenie tablice z oznaczeniami nazw ulic

oraz bezpłatne tabliczki z nowymi adresami zamieszkania, którymi należy zastąpić dotychczasowe oznaczenia numerów domów. Tabliczki będą do odbioru w domu Ludowym w Wołowicach (o dokładnym terminie dostępności tabliczek jeszcze poinformujemy).

Nadanie nazw ulicom oznacza zmianę adresu – obok nowego numeru domu w adresie pojawi się ulica, będzie to więc faktycznie nowy adres. Dlatego konieczne staje się dopełnienie kilku formalności. Większość zgłoszeń zmian adresów dokonywana jest bezpłatnie. Spośród wymienionych poniżej instytucji, do których m.in. należy zgłosić zmiany adresowe (nie jest to pełna lista podmiotów wymagających zgłoszenia zmiany)  jest odpłatne jedynie w 2 instytucjach (ponosimy koszt wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu i wpisu do ksiąg wieczystych).
NIE PODLEGAJĄ WYMIANIE DOWODY OSOBISTE, PASZPORTY ani PRAWA JAZDY.

Zmianę adresu należy zgłosić między innymi w następujących instytucjach:

1. PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KRAKOWIE,
ul. Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków:

• osoby nie prowadzące działalności gospodarczej – w rozliczeniu rocznym PIT,
• osoby prowadzące działalność gospodarczą wypełniają i składają zgłoszenie CEIDG-1:
- osobiście (w dowolnym urzędzie miasta / gminy),
- drogą elektroniczną, np. ze strony www.ceidg.gov.pl (konieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany),
- listem poleconym – podpis na formularzu powinien być potwierdzony notarialnie – na adres: ul. Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków
Informacja zgłoszona za pośrednictwem CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem zmiany do GUS, urzędu skarbowego oraz ZUS/KRUS.

2. ZUS:

• osoby zatrudnione – zgłasza pracodawca wypełniając formularz ZUA,
• osoby zarejestrowane jako bezrobotne – zgłasza Urząd Pracy,
• emeryci i renciści – zgłaszają osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika na druku ZUS-EZP – na adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków.

3. KRUS – osobiście lub pocztą składając oświadczenie – na adres: ul. Bratysławska 1A, 30-201 Kraków

4. PRACODAWCA / SZKOŁA / UCZELNIA / URZĄD PRACY
Zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

5. REJESTR GRUNTÓW
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul Przy Moście 1, 30-508 Kraków (tel.: 12-656-72-19, 12-656-72-26) – zgłasza właściciel nieruchomości osobiście lub pocztą na druku: „Zgłoszenie zmian danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków” (link: fgkik1-wniosek zgłoszenia zmian danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (powiat.krakow.pl)

6. DOWÓD REJESTRACYJNY pojazdu Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Komunikacji – Filia Krzeszowice, ul. Kolejowa 1, 32-065 Krzeszowice (tel.: 12-282 08-09) – zgłoszenie osobiste lub przez pełnomocnika, dokonanie wymiany dokumentu (uwaga – to zgłoszenie podlega opłacie)

7. DOSTAWCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ – osobiście, za pośrednictwem internetowego BOK lub pocztą złożyć oświadczenie o zmianie adresu

8. KSIĘGI WIECZYSTE ( tel.: 12 347-38-10) zgłoszenie nowego adresu do korespondencji, a w przypadku ujawnionego w księdze budynku zgłoszenie zmiany adresu do księgi wieczystej wnioskiem KW-WPIS link: Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji KW - Ministerstwo Sprawiedliwości - Portal Gov.pl (www.gov.pl) wyłącznie pocztą, po uzgodnieniu telefonicznym (uwaga – to zgłoszenie podlega opłacie).

9. Zgłoszeń należy też dokonać we wszystkich innych instytucjach, z którymi zostały zawarte umowy np. banki, firmy telekomunikacyjne, dostawcy gazu sieciowego, ubezpieczenia, a także w ośrodku zdrowia i innych miejscach zależnie od liczby podmiotów, z których usług Państwo korzystają.

 

Wprowadzenie nazw ulic w miejscowościach naszej gminy ułatwi podawanie lokalizacji nieruchomości i dostarczanie przesyłek. Dzięki nazwom ulic łatwiej będzie też zlokalizować zgłoszenia służbom ratowniczym wzywanym przez mieszkańców. Te udogodnienia wiążą się jednak z przejściowymi trudnościami i obowiązkami, wynikającymi z faktu, że domy i nieruchomości w bazach danych adresowych będą miały nowe dane – nazwy ulic.

Dane urzędowe

W związku z wprowadzeniem ulic w miejscowościach naszej gminy, w myśl § 6 Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych Poczty Polskiej przy podawaniu adresu nie jest wymagane podawanie placówki pocztowej, a jedynie właściwy kod pocztowy oraz nazwa miejscowości, do której przyporządkowany jest ten kod pocztowy. To pewna nowość, która ma swoje odzwierciedlenie chociażby w ewidencji ludności i adresach zameldowania/zamieszkania. Ogólnokrajowy system wymaga wprowadzenia danych właśnie według tej zasady.

Dane pocztowe

Jeżeli natomiast chodzi o adresowanie przesyłek pocztowych poprawne są dwie formy podawania adresów – zarówno NADAWCY, jak i ODBIORCY.

Adres umieszczony na przesyłce powinien zawierać dane zamieszczone w następującej kolejności:

  1. imię i nazwisko albo pełna nazwa nadawcy/adresata (instytucji, firmy, itp.);
  2. w przypadku miejscowości podzielonej na ulice - ulica, numer domu oraz ewentualnie numer mieszkania/lokalu;
  3. w przypadku miejscowości nie podzielonej na ulice – nazwa miejscowości i numer porządkowy nieruchomości oraz ewentualnie numer mieszkania/lokalu;
  4. właściwy kod pocztowy wraz z nazwą miejscowości, do której kierowana jest przesyłka.

Przykład poprawnego adresowania przesyłek jeżeli w miejscowości są ulice :

Jan Kowalski
ul. Spacerowa 10
32-070 Wołowice

Przykład poprawnego adresowania jeżeli w adresie chciałoby się wskazać kod pocztowy w formie używanej poprzednio – wówczas na ten sam adres przesyłkę należy zaadresować następująco:

Jan Kowalski
ul. Spacerowa 10
Wołowice
32-070 Czernichów

Dla doręczeń pocztowych obydwie formy adresowania są poprawne.

Jaka miejscowość z jakim kodem pocztowym?

Dla orientacji, jakie miejscowości w naszej gminie są przypisane do poszczególnych kodów pocztowych podajemy dane w poniższej tabelce.

Tabela z oznaczeniem kodów pocztowych i przyporządkowanych im miejscowości

Kod pocztowy Miejscowości
32-061 RYBNA Czułówek
Przeginia Duchowna
Rybna

32-070 CZERNICHÓW

Czernichów
Dąbrowa Szlachecka
Kłokoczyn

Przeginia Narodowa

Wołowice

Zagacie

32-071 KAMIEŃ

Kamień

Rusocice

32-060 LISZKI Nowa Wieś Szlachecka

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...