BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 4 Lipca 2022    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Malwina, Teodor

LGD Blisko Krakowa: ogłoszenie o naborze 7/2022

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków na operacje z zakresu zakładania nowych działalności gospodarczych

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie państwo na stronie - http://www.bliskokrakowa.pl/1670

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu - premii. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 16 maja do 2 czerwca 2022 r.

27042022 lgd1

 

Ogłoszenie o naborze nr 7/2022

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,

działająca na terenie gmin:

Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów,

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje z zakresu

zakładania nowych działalności gospodarczych

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu - premii

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 16 maja do 2 czerwca 2022 r.

 

Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa,

Adres:

ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich)

Godziny pracy:

poniedziałek

wtorek-czwartek

piątek

 

8.00-18.00

8.00-16.00

8.00-14.00

Uwaga: w ostatnim dniu naboru (2 czerwca 2022 roku - czwartek) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 15:00.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.1.

Zakładanie nowych działalności gospodarczych

Wskaźnik produktu 2.1.1.

Liczba operacji polegających na utworzeniu przedsiębiorstwa - 13

Wysokość wsparcia: 60 000,00 zł (15 000,00 EUR)
Wysokość dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 195 000,00 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0PLN/EURO: 780 000,00 PLN)

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (kompletu wymaganej dokumentacji) w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
  2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu.
  3. Zgodność operacji z Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 LGD Blisko Krakowa (LSR), w tym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1167) (dalej „ustawa o RLKS”) tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru.
  5. W dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.


Lokalne kryteria
wyboru operacji:

Przedsięwzięcie 2.1. Zakładanie nowych działalności gospodarczych

dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 15 pkt.
Lista wymaganych dokumentów:
  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej - 2 egz.;
  2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej - 2 egz.;
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - 2 egz.;
  4. Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy - 2 egz.;
  5. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy - 2 egz.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (2 szt. na nośnikach elektronicznych).
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl.
Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania.
Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD, informacji można zasięgnąć również u koordynatorów w Urzędach Gmin.

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...