Integracja i edukacja czernichowskich seniorów

Stowarzyszenie Seniorów w Czernichowie realizowało jesienią tego roku projekt edukacyjny adresowany do mieszkańców Gminy Czernichów. Ważnym elementem działań edukacyjnych była integracja seniorów, którzy w miłej atmosferze uczestniczyli w zajęciach i wyjazdach dających okazję do poznania dorobku kultury polskiej.

Realizowane przez nasze Stowarzyszenie Seniorów projekty to głównie projekty edukacyjne. Przedmiotem ich bywa historia, teatr, zdrowie i inne tematy, ważne dla osób pragnących poszerzać swoją wiedzę. W niedzielę 21 listopada b.r. zakończyliśmy ostatni w tym roku projekt z cyklu Edukacja teatralna seniorów. Jego częścią był wjazd na spektakl komediowy pt. „Pomoc Domowa” w wykonaniu teatru BAGATELA.

Po latach aktywności naszego stowarzyszenia mamy już w dorobku wyjazdy na spektakle baletowe w wykonaniu Baletu Dworskiego Cracovia Danza („W starym kinie” oraz „Kobiety Krakowa. Historia i legenda”), tragedie w wykonaniu Teatru im. Juliusza Słowackiego („Balladynę” i „Hamleta”) oraz tegoroczny wyjazd na komedię pt. „Pomoc Domowa” w teatrze BAGATELA. Pozostały nam do zrealizowania jeszcze kolejne rodzaje teatru muzycznego, takie jak opera, operetka, musical.

Mamy rozeznanie o grupach osób interesujących się szeroko rozumianą kulturą, mieszkających w całej gminie, więc łatwo nam zapełnić autobus, dający komfort dojazdu niezależnie od komunikacji publicznej. Na spektakl w niedzielę 21 listopada wyjechaliśmy w grupie 50 osób, seniorów z Gminy Czernichów. Swojej działalności nie ograniczamy do obecności na spektaklach.

Organizujemy u siebie pogadanki na tematy związane z teatrem i jego rodzajami, przygotowując się do kolejnych spektakli, które dają nam radość obcowania z kulturą. Warto dodać, że przy realizacji naszego ostatniego projektu, którego częścią było obejrzenie spektaklu pt. „Pomoc domowa” uzyskaliśmy wsparcie naszego samorządu – projekt ten jest współfinansowany przez Gminę Czernichów.

Tekst i zdjęcia: Jan Gawryś

Stowarzyszenie Seniorów w Czernichowie

Template Design free joomla templates