Zawiadomieniu o zebraniu wiejskim sołectwa Czernichów w dniu 18.09.2020 r.

ZEBRANIE WIEJSKIE

ZAWIADAMIAM, ŻE W DNIU 18.09.2020 O GODZ.19.00 W BUDYNKU OSP CZERNICHÓW ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CZERNICHÓW. W RAZIE BRAKU KWORUM, DRUGI TERMIN ZEBRANIA PRZEWIDZIANY JEST NA GODZ.19.15 TEGO SAMEGODNIA.

PORZĄDEK ZEBRANIA.
1. OTWARCIE ZEBRANIA I WYBÓR PROTOKÓLANTA.
2. PRZYJĘCIE PORZĄDKU ZEBRANIA.
3a. WNIOSEK O ZMIANĘ PRZEZNACZENIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z ROKU 2019/2020 I DOTYCZYĆ BĘDZIE ZMIANY PRZEZNACZENIA ASFALTOWANIA UL.POPRZECZNEJ NA ASFALTOW ANIE W TYM ROKU UL.NAD POTOKIEM/
3b. WNIOSEK O ZMIANĘ PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW DLA STOWARZYSZENIA SENIORÓW W CZERNICHOWIE NA ASFALTOW ANIE ULIC. 
4. WNIOSEK O PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021.
5. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW SOŁECKICH NA ROK 2021 /WG. ROZDZIELNIKA/.
6. UPOWAŻNIENIE SOŁTYSA
7. SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI.
8. ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA.


Paragraf 8 ust. I Statutu sołectwa ; Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy. OBOWIĄZKOWE MASECZKI Z UWAGI NA EPIDEMIĘ COVID 19.

 

+ Zawiadomieniu o zebraniu wiejskim sołectwa Czernichów w dniu 18.09.2020 r.

Template Design free joomla templates