Zawiadomienie o zebraniu wiejskim sołectwa Dąbrowa Szlachecka w dniu 20.09.2020 r.

ZEBRANIE WIEJSKIE

Zawiadamiam, że w dniu 20 września 2020 r. (niedziela) o godz. 18.00
w Remizie OSP w Dąbrowie Szlacheckiej odbędzie się
zebranie wiejskie sołectwa Dąbrowa Szlachecka
W razie braku kworum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz. 18.15

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków oddanych do dyspozycji sołectwa w ramach budżetu Gminy Czernichów na rok 2020.
5. Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021.
6. Wniosek o przeznaczenie środków oddanych do dyspozycji sołectwa na rok 2021.
7. Upoważnienie sołtysa.
8. Sprawy bieżące.

UWAGA!!!

Uczestnicy zebrania zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, w szczególności do zachowania dystansu społecznego, zdezynfekowania rąk oraz zasłonięcia ust i nosa.

§ 8 ust. 1 Statutu sołectwa: Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.

 

+ Zawiadomienie o zebraniu wiejskim sołectwa Dąbrowa Szlachecka w dniu 20.09.2020 r.Zawiadomienie o zebraniu wiejskim sołectwa Dąbrowa Szlachecka w dniu 20.09.2020 r.

 

Wstecz

Template Design free joomla templates