Zawiadomienie o zebraniu wiejskim sołectwa Czułówek w dniu 25.09.2020 r.

ZEBRANIE WIEJSKIE

Zawiadamiam, że w dniu 25 września 2020 r. (piątek) o godz. 19.00 ....
w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czułówku odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Czułówek
W razie braku kworum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz. 19.15 ..... .

Porządek zebrania:
1. ·Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołecki_ego na rok 2021.
4. Wniosek o przeznaczenie środków oddanych do dyspozycji sołectwa na rok 2021.
5. Upoważnienie sołtysa.
6. Sprawy bieżące.

UWAGA!!!
Uczestnicy zebrania zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, w szczególności do zachowania dystansu społecznego, zdezynfekowania rąk oraz zasłonięcia ust i nosa.

§ 8 ust. 1 Statutu sołectwa: Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa
posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.

+ Zawiadomienie o zebraniu wiejskim sołectwa Czułówek w dniu 25.09.2020 r.

Wstecz

Template Design free joomla templates