Zawiadomienie o zebraniu wiejskim sołectwa Przeginia Duchowna w dniu 26.09.2020 r.

ZEBRANIE WIEJSKIE


Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2020 r. ( sobota ) o godz. 16.00 w Domu
Ludowym w Przegini Duchownej odbędzie się zebranie wiejskie
Sołectwa Przeginia Duchowna
W razie braku kworum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz. 16.15


Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021.
4. Wniosek o przeznaczenie środków oddanych do dyspozycji sołectwa na rok 2021.
5. Upoważnienie sołtysa.
6. Sprawy bieżące.


UWAGA!!!
Uczestnicy zebrania zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu
się epidemii COVID-19, w szczególności do zachowania dystansu społecznego, zdezynfekowania rąk oraz zasłonięcia ust i nosa.

 

+ Zawiadomienie o zebraniu wiejskim sołectwa Przeginia Duchowna w dniu 26.09.2020 r.

Template Design free joomla templates