BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 8 Sierpnia 2022    |    Imieniny obchodzą: Iza, Cyprian, Dominik

ZARZĄDZENIE NR 12.2021 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy Czernichów

 

ZARZĄDZENIE NR 12.2021

WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy Czernichów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020, poz. 713 z późn. zm) oraz § 22 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2316, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wykonywanie zadań publicznych przez Urząd Gminy Czernichów w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 oraz § 2 ust. 3.

§ 2

1. Zarządzam ograniczenie możliwości korzystania z budynku Urzędu Gminy Czernichów dla bezpośredniej obsługi interesantów; wszelkie dokumenty, wnioski, podania, faktury powinny być składane w wersji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP lub pocztą elektroniczną (e-mail) albo w formie papierowej poprzez wrzucenie ich do specjalnej skrzynki, umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Czernichów, dostępnej w godzinach pracy Urzędu.

2. Sprawy wymagające natychmiastowego niezwłocznego załatwienia, dla których przepisy prawa wymagają osobistej obecności, będą załatwiane po uprzednim umówieniu terminu wizyty w Urzędzie, na podstawie zgłoszenia dokonanego wcześniej telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej (e-mail, ePUAP).

 3. Wznawia się obsługę kasową urzędu dla klientów Urzędu Gminy. Kasa Urzędu będzie czynna w dniach:

- poniedziałek w godzinach od 8:15 do 15:30;

- wtorek, środa, czwartek w godzinach od 7:45 do 14:00;

- piątek w godzinach od 7:45 do 13:45.

§ 3

Interesanci, którzy będą obsługiwani w Urzędzie Gminy, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz § 2 ust. 3, są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, w szczególności do zdezynfekowania rąk, osłonięcia ust i nosa oraz zachowania dystansu, a także do poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz podania danych osobowych i danych kontaktowych.

§ 4

Informację o ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy Czernichów podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz przez wywieszenie na drzwiach budynku Urzędu Gminy i na tablicach informacyjnych w sołectwach.

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 77.2020 Wójta Gminy Czernichów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi klienta Urzędu Gminy Czernichów.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2021 roku i obowiązuje do odwołania.

 

 

+ ZARZĄDZENIE NR 12.2021 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy Czernichów

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...