BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 28 Czerwca 2022    |    Imieniny obchodzą: Florentyna, Leon, Ireneusz

ZARZĄDZENIE Nr 21.2021 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi klienta Urzędu Gminy Czernichów

ZARZĄDZENIE Nr 21.2021

WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi klienta Urzędu Gminy Czernichów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm) oraz § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.   Mając na uwadze systematyczny wzrost liczby osób zarażonych koronawirusem, odnotowany na terenie powiatu krakowskiego oraz gminy Czernichów, zarządzam wykonywanie zadań publicznych przez Urząd Gminy Czernichów w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę klientów, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3.

§ 2.   1. Zarządzam zamknięcie budynku Urzędu Gminy Czernichów dla bezpośredniej obsługi klientów; wszelkie dokumenty, wnioski, podania, faktury powinny być składane w wersji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP lub pocztą elektroniczną (e-mail) albo w formie papierowej poprzez wrzucenie ich do specjalnej skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Czernichów dostępnej w godzinach pracy Urzędu.

2. Zawieszam obsługę kasową w Urzędzie Gminy; wszelkie wpłaty i wypłaty dokonywane będą przy pomocy bankowości elektronicznej lub w placówce Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Czernichowie, prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy.

3. Sprawy wymagające natychmiastowego niezwłocznego załatwienia, dla których przepisy prawa wymagają osobistej obecności, będą załatwiane po uprzednim umówieniu terminu wizyty w Urzędzie, na podstawie zgłoszenia dokonanego wcześniej telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej (e-mail, ePUAP).

§ 2.   Klienci, którzy będą obsługiwani w Urzędzie Gminy, o których mowa w § 2 ust. 3, są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, w szczególności do zdezynfekowania rak, osłonięcia ust i nosa oraz zachowania dystansu, a także do poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz podania danych osobowych i do kontaktu.

§ 3.   Informację o ograniczeniu bezpośredniej obsługi klienta Urzędu Gminy Czernichów podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz przez wywieszenie na drzwiach budynku Urzędu Gminy i na tablicach informacyjnych w sołectwach.

§ 4.   Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy.

§ 5.   Traci moc Zarządzenie Nr 12.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy Czernichów oraz Zarządzenie Nr 13.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy Czernichów.

§ 6.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 r. i obowiązuje do odwołania.

Wójt Gminy Czernichów

(-)

Danuta Filipowicz

 

+ ZARZĄDZENIE Nr 21.2021 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi

klienta Urzędu Gminy Czernichów

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...