Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Zespole do spraw Ekologii i Ochrony Klimatu.

 

 Urząd Gminy Czernichów

32-070 Czernichów, ul. Gminna 1

Wójt Gminy Czernichów informuje,

że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czernichów została wybrana pani Jolanta Dalman. Kandydatka spełnia wszystkie obligatoryjne wymagania i posiada niezbędną wiedzę merytoryczną i praktyczną. W związku powyższym Komisja uznała, iż wiedza i umiejętności kandydatki gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

                                                                                     Wójt

                                                                                              Danuta Filipowicz

Czernichów, 11 czerwca 2021 r.

 

BIP: https://bip.malopolska.pl/ugczernichow,a,1949215,wynik-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze-w-wydziale-inwestycji-i-planowania-przestrzennego-w-zesp.html

 

Wstecz

Template Design free joomla templates