BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 28 Czerwca 2022    |    Imieniny obchodzą: Florentyna, Leon, Ireneusz

Akty prawne - uchwały Rady Gminy

+ UCHWAŁA NR XXV.225.2020 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.205.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejUCHWAŁA NR XXV.225.2020 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.205.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

+ Uchwała Nr XXIV.204.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Uchwała Nr XXIV.204.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

+ Uchwała Nr XXII.192.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów

+ Uchwała Nr XXVII.233.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

+ Uchwała Nr XXVII.232.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów

+ Uchwała zmieniająca regulamin utrzymania czystości porządku na terenie gminy Czernichów

+ UCHWAŁA NR VI.40.2015 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

+ UCHWAŁA NR VI.41.2015 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji

+ UCHWAŁA NR VIII.53.2015 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI.40.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

+ Uchwała nr XXXI.235.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów.

+ UCHWAŁA NR XXXIV.249.2013 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym.

+ UCHWAŁA NR XXXIV.248.2013 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

+ UCHWAŁA NR XXXIV.247.2013 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

+ Uchwała nr XXXIII.243.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowaniatych odpadów.

+ Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897 - Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...