BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook
Dzisiaj jest: 26 Lutego 2021    |    Imieniny obchodzą: Bogumił, Aleksandra, Mirosława

Artykuły

Konsultacje społeczne - PROW 2014 - 2020

Rozpoczęliśmy nowy okres programowania PROW 2014-2020.

W dniu 29 lipca 2015 r. Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, na działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2022. Strategia to dokument, w którym zostaną zawarte kierunki rozwoju obszaru LGD na kolejne lata oraz pomysły na wykorzystanie funduszy europejskich pochodzących z PROW na lata 2014-2020. Dzięki temu dokumentowi mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy po raz kolejny zyskają możliwość sięgnięcia po środki unijne na realizację projektów służących rozwojowi naszych małych ojczyzn. 

Przygotowanie strategii odpowiadającej na potrzeby mieszkańców wymaga przeprowadzenia rzetelnej diagnozy, dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej (7 min.) Ankiety /pobierz/ i podzielenie się swoimi opiniami na temat sytuacji i warunków życia w swojej miejscowości lub gminie. Ponadto wszystkich, którzy planują ubieganie się o pozyskanie dofinasowania na realizację projektów zachęcamy do wypełnienia Karty projektu /pobierz/.

Wszystkich zainteresowanych procesem tworzenia Strategii zachęcamy do współpracy przez dołączenie do GRUPY ROBOCZEJ /pobierz/. Udział w jej pracach gwarantuje dostęp do bieżących informacji o przebiegu procesu tworzenia Strategii oraz możliwość przekazywania własnych uwag. Prace grupy roboczej będą odbywały się głównie za pośrednictwem internetu. 

Termin nadsyłania ankiet i kart projektów upływa we wtorek 15 września br. 

Ankietę i kartę projektu w wersji papierowej można również wypełnić:

-        pracowników biura LGD Blisko Krakowa /kontakt/

-        gminnych koordynatorów (w godzinach pracy Urzędów Gmin) /kontakt/


Lokalne pomysły - nowa Strategia - Rozwój blisko Krakowa

W ciągu ubiegłych siedmiu lat za  pośrednictwem LGD Blisko Krakowa mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy i  samorządy zrealizowały wiele projektów  posykując fundusze europejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. łącznie zrealizowaliśmy ponad 115 projektów za kwotę ok. 5,7 mln zł.  Miniony okres programowania, to nie tylko szereg ciekawych projektów, ale przede wszystkim doświadczenie we współpracy opartej na zasadzie partnerstwa i partycypacji społecznej. Mamy nadzieję, że Państwa zaangażowanie w prace nad nową Strategią pozwoli na wykorzystanie kolejnej szansy rozwoju jaką są fundusze europejskie na lata 2014-2020. 


Zachęcamy do kontaktu z biurem LGD, gdzie można zgłaszać swoje pomysły, opinie i uwagi.

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-16.00 /więcej/


Materiały i  dokumenty do pobrania:

Plan włączenia społeczności lokalnej w opracowanie LSR 2016-2022 /pobierz/

PROW 2014-2020 /pobierz/ (szczegóły dotyczące programu Leader na str. 591-615) 

Ustawa RLKS /pobierz/
Rozporządzenie wsparcie przygotowawcze /pobierz/
Prezentacja PROW 2014-2020 /pobierz/

Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.  LGD Blisko Krakowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; Poddziałanie: 19.1 Wsparcie Przygotowawcze. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 lgd bliskokrakowa

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...