Artykuły

Zebranie Wiejskie w Przegini Duchownej

Zawiadamiam, że w dniu 3 września 2021 r. (piątek) o godz. 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie w Domu Ludowym w Przegini Duchownej sołectwa Przeginia Duchowna.

W razie braku kworum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz. 18.15

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Wniosek o przeniesienie środków z funduszu sołeckiego z roku 2021
  4. Sprawy bieżące

UWAGA
Uczestnicy zebrania zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, w szczególności do zachowania dystansu społecznego, zdezynfekowania rąk oraz zasłonięcia ust i nosa.

Sołtys
Katarzyna Gibek

§ 8 ust. 1 Statutu sołectwa; Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.

Template Design free joomla templates