Artykuły

Zebranie wiejskie w Zagaciu w dniu 5 września 2021 roku

Zawiadamiam, że w dniu 5 września 2021 r. (niedziela) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie wiejskie w remizie OSP sołectwa Zagacie.


W razie braku kworum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz. 17.15

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego z roku 2022
  4. Wniosek o przeznacznie środków oddanych do dyspozycji sołectwa na rok 2022
  5. Upoważnienie Sołtysa
  6. Sprawy bieżące

UWAGA
Uczestnicy zebrania zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, w szczególności do zachowania dystansu społecznego, zdezynfekowania rąk oraz zasłonięcia ust i nosa.

Sołtys
Natalia Dudzik

§ 8 ust. 1 Statutu sołectwa; Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.

Template Design free joomla templates