Artykuły

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarach:

Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarządzenie nr 83.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czernichów na 2021 rok.

Działania na rzecz rozwoju i promocji gminy

Zarządzenie nr 84.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych ,,Działania na rzecz rozwoju i promocji gminy” na terenie Gminy Czernichów w 2021 r.

Wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz edukacji patriotycznej

Zarządzenie nr 85.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych ,,Wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz edukacja patriotyczna” na terenie Gminy Czernichów w 2021 r.

Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin

Zarządzenie nr 86.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych ,,Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych”, ,,Stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin” na terenie Gminy Czernichów w 2021 r.

Template Design free joomla templates