Artykuły

Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na wrzesień 2021

Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na wrzesień 2021

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
20.09.2021r. (poniedziałek) godz.15.30
1.Informacja o realizacji planów finansowych jednostek oświatowych, Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie oraz GOPS w I półroczu 2021 roku.
2.Zapoznanie się z informacją o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.
3.Informacja o realizacji zadań ze środków sołeckich oraz funduszu sołeckiego w bieżącym roku.
4.Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 21.09.2021r. (wtorek) godz. 15.30
1.Zapoznanie się z informacją o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.
2.Informacja o realizacji zadań ze środków sołeckich oraz funduszu sołeckiego w bieżącym roku.
3.Obiekty komunalne -utrzymanie, remonty lokali użytkowych i mieszkalnych.
4.Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Inwestycji i Rozwoju 22.09.2021r. (środa) godz.15.30
1.Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wołowice.
2.Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zagacie ( zmiana).
3.Zapoznanie się z informacją o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.
4.Informacja o realizacji zadań ze środków sołeckich oraz funduszu sołeckiego w bieżącym roku.
5.Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Budżetu i Finansów 23.09.2021r. (czwartek) godz. 15.30
1.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czernichów i kosztów działalności jednostek organizacyjnych gminy Czernichów w I półroczu 2021 r.
2.Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz funduszu sołeckiego w I półroczu 2021.
3.Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Planowana sesja 27.09.2021r. (poniedziałek) godz. 15.30
1.Informacja o wykonaniu budżetu w I połowie 2021 r.
2.Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz z funduszu sołeckiego w I półroczu 2021.
3.Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wołowice.
4.Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zagacie.

Template Design free joomla templates