Artykuły

Zebranie Wiejskie w Rybnej - 24 września 2021

ZEBRANIE WIEJSKIE

Zawiadamiam, że w dniu 24 września 2021 r. ( piątek ) o godz. 18.30 odbędzie się zebranie wiejskie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rybnej sołectwa Rybna
w razie braku kworum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz. 18.45
Porządek zebrania:
1.Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Omówienie przez Ekodoradców z Urzędu Gminy Czernichów przepisów dotyczących :
- uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego
- obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
4.Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków oddanych do dyspozycji sołectwa w ramach budżetu Gminy Czernichów na rok 2022.
6.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia sołtysa.
7.Sprawy bieżące.
UWAGA!!!
Uczestnicy zebrania zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, w szczególności do zachowania dystansu społecznego, zdezynfekowania rąk oraz zasłonięcia ust i nosa.
Sołtys
Mirosław Poręba
§ 8 ust. 1 Statutu sołectwa: Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.

Template Design free joomla templates