BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 18 Stycznia 2022    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata

Artykuły

Informacja o wyłożeniu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Czernichów

Starosta Krakowski
Al. Słowackiego 20, 30-037 Krakówna podstawie art. 24a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) informuje, że

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie – Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie, pok. 301, II piętro,

w terminie od 6 października 2021 r. do 26 października 2021 r.,
w godzinach od 8.30 do 14.30,

Zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków


GMINY CZERNICHÓW


Dokumentacja tego projektu opracowana została na podstawie art. 4 ust.1a i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów zawartych w umowie ORB.II.032.139.2019 z dnia 25.04.2019 r.
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego ma prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia oraz zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania, związanego z uzupełnieniem bazy danych o informacje dotyczące budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych zabudowanych, ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Czynności wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dokumentowane będą w formie protokołu. Osoby zgłaszające się celem zapoznania się z dokumentacją winny posiadać dokumenty tożsamości (PESEL lub REGON).
Ponadto osoby, o których mowa wyżej, mogą przedkładać dokumenty dotyczące posiadanych nieruchomości (tytuły własności, dokumenty z inwentaryzacji powykonawczej budynku, projekty budowlane i inne). W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów. Informacja o tym zostanie ogłoszona przez Starostę Krakowskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

UWAGA ! Prace modernizacyjne wykonuje firma Geoprof s.c. w ramach umowy nr ORB.II.032.6.2020 z dnia 22.01.2020r. Do zadań Wykonawcy należy organizacja i przeprowadzenie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego. Ze względu na ograniczenia wynikające z utrzymującym się stanem epidemii uczestnictwo w wyłożeniu możliwe jest tylko po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty telefonicznie za pośrednictwem Wykonawcy prac modernizacyjnych pod nr +48 12 626 06 33 w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku, bądź mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rezerwacja wizyty możliwa jest również w czasie trwania wyłożenia.

Kraków, wrzesień 2021 r.

STAROSTA KRAKOWSKI

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...