Dzisiaj jest: 29 Maja 2022    |    Imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria

Artykuły

Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na październik 2021

Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na październik 2021

Komisje

Data i godzina

Temat spotkania

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

 

18.10.2021r.

(poniedziałek)

godz.15.30

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 2. Program przeciwdziałania narkomanii na rok 2022.
 3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2022.
 4. Program współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
 5. Informacja o  wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję (w tym monitorowanie planowanych działań w kierunku  oszczędności w oświacie).

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

19.10.2021r.

(wtorek)

godz. 15.30

 1. Komunalizacja gruntów skarbu państwa, sprzedaż, dzierżawa działek stanowiących własność mienia gminnego.
 2. Strategia Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2021-2030.
 3. Zaległości wobec ZGK  z tytułu niepłacenia za wodę i ścieki.
 4. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Inwestycji i Rozwoju

20.10.2021r.

(środa)

godz. 15.30

 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka.
 2. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Szlachecka.
 3. Analiza i omówienie wniosków inwestycyjnych złożonych do Budżetu Gminy na rok 2022.
 4. Strategia Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2021-2030.
 5. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Budżetu i Finansów

 

21.10.2021r.

(czwartek)

godz. 15.30

 1. Analiza i omówienie wniosków sołeckich do Budżetu Gminy na rok 2022.
 2. Omówienie taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i odprowadzanie ścieków.
 3. Informacja na temat środków własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznaczonych na inwestycje w roku  2021.
 4. Analiza prac wykonanych na obwodnicy Rybnej oraz koszty poniesione prze Gminę  oraz Powiat do 30.09.2021.
 5. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Planowana sesja

25.10.2021r.

(poniedziałek)

godz. 15.30

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 2. Analiza oświadczeń majątkowych.
 3. Strategia Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2021-2030.
 4. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2022.
 5. Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 6. Program współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Szlachecka.

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...