Dzisiaj jest: 8 Sierpnia 2022    |    Imieniny obchodzą: Iza, Cyprian, Dominik

Artykuły

ZAWIADOMIENIE o XLV sesji Rady Gminy Czernichów w dniu 25 października 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XLV sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120).

Sesja Rady Gminy Czernichów odbywać się będzie za zachowaniem regulacji dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

            Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line           (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie  nagranie zostanie umieszczone  w internecie.  

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 27 września  2021 r i 4 października 2021 r.

4.  Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

5.  Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2021-2030.

6.  Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla Gminy Czernichów.

7.  Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 dla Gminy Czernichów.

8. Uchwała  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernichów  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

9.  Uchwała  w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czernichów.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż nieruchomości.

11.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

12.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę własności nieruchomości.

13.  Uchwała w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Szlachecka.

14.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka.

15. Uchwała  w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej.

16.  Uchwała w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

17.  Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

18.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.303.2020  Rady Gminy Czernichówz dnia 29 grudnia 2020 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2021.

19.  Uchwała  w sprawie   zmiany uchwały nr XXXII.303.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2020 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2021r.

20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały  nr XXXII.303.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2021.

21.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.303.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2020 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2021.

22.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.303. 2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2020 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2021.

23.  Uchwała w  sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.304.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy Czernichów  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów.

24.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  Gminy Czernichów w roku szkolnym 2020/2021.

25. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.

26. Wolne wnioski.

27. Zakończenie sesji.

 

Projekty uchwał w wersji .docx

Projekty uchwał w wersji .pdf

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...