BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 18 Stycznia 2022    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata

Artykuły

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i umożliwienie im pełną realizację obowiązków szkolnych.

 

Do kogo skierowany jest program?

W programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” mogą wziąć również udział mieszkańcy gminy Czernichów. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, o które mogą się ubiegać:

1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Czernichów, zamieszkujących na terenie Gminy Czernichów, a będących członkami rodziny (krewnymi w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby/osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR. Do programu mogą zgłaszać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

2. Uczniowie, którzy ukończyli 18 rok życia i pobierają naukę w roku szkolnym 2021/2022, zamieszkują na terenie Gminy Czernichów oraz są członkami rodziny (krewnymi w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby/osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR, a nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

- dziecko zamieszkuje miejscowość  lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PGR),

- dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,

- dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wykaz gmin objętych Programem znajduje się w załączniku.

Ponadto należy dostarczyć dokumenty poświadczające, iż wskazany w oświadczeniu członek rodziny, pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (np. świadectwo pracy, umowę o pracę, dokumentację ZUS).

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

- sprzęt komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną,

 

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Kompletne, podpisane wnioski o udział w projekcie, oświadczenia oraz pozostałą dokumentacją wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Czernichów lub poprzez system ePUAP, adres skrytki ESP Urzędu Gminy Czernichów ePUAP: /ugczernichow/SkrytkaESP. Za ważne uznaje się dokumenty przesłane w postaci plików podpisanych elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu) w terminie do 9 listopada 2021 r. do godz. 15:30.

 

Informacje dodatkowe:

- program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,

- dokumenty należy składać kompletne łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz poświadczeniem potwierdzającym dany fakt zatrudnienia w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

 

Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci/uczniów pełnoletnich?

- Zakupione komputery zostaną przekazane na własność na podstawie umowy, jednak w okresie 2 lat projekt będzie monitorowany na następujących warunkach:

- sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do nauki ucznia

- rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,

- rodzic zobowiąże się w okresie 2 lat do okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracownikowi Urzędu Gminy Czernichów.

Pytania i odpowiedzi dot. Programu: KLIKNIJ TUTAJ.

Informacji w zakresie naboru udziela:

Marian Szczepaniak
tel. 12 270 21 04 w. 107

------------------------------------------

Załączniki:


Załącznik 1 WNIOSEK.doc

*.doc - 81.50 KB


Załącznik 2 OSWIADCZENIE.doc

*.doc - 141.50 KB


Załącznik 3 ZGODA.doc

*.doc - 98.50 KB


Załącznik 4 OSWIADCZENIE_2.doc

*.doc - 140.50 KB


Załacznik 5 ZGODA_OPIEKUN.doc

*.doc - 99.00 KB


Wykaz gmin PGR.xlsx

*.xlsx - 148.47 KB

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...