BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook
Dzisiaj jest: 28 Lutego 2021    |    Imieniny obchodzą: Makary, Prokop, Hilary

Artykuły

Nowa stawka za wywóz odpadów - wyjaśnienie

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Czernichów od 1 lipca 2013 r. realizuje Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Firma ta każdorazowo była wybierana w trybie przetargu nieograniczonego. W przetargu ogłoszonym w marcu tego roku jako jedyny wykonawca usługi złożyła swoją ofertę. Po jego unieważnieniu, w kolejnym przetargu ogłoszonym w maju, pomimo rozesłanego zaproszenia do innych firm, również nie było innych ofert. Koszt usługi stanowi kwotę 3 486 240,00 zł.

Stawki opłat muszą pokrywać koszty wywozu i zagospodarowania zebranych od mieszkańców odpadów oraz administracyjne koszty obsługi.

Wysokość stawki 23,00 zł wynika z następujących przeliczeń:

Szacunkowe należności wyliczono przyjmując następujące założenia:

- liczba osób wg złożonych deklaracji w miesiącu czerwcu wynosiła 13 936 oraz stawkę za odpady zbierane w sposób selektywny 23 zł/osobę/miesiąc za odpady segregowane co daje kwotę 320 528,00 zł miesięcznie dochodu przy ściągalności 100 % i dla 90 mieszkańców x 45,00 zł za odpady niesegregowane co daje miesięcznie dochód w kwocie 4 050,00 zł, przy ściągalności 100 %, czyli łącznie planowane należności to 324 578,00 zł miesięcznie.

Na wydatki składa się:

- umowa z MPGO za usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów - koszt miesięcznie 290 520,00 zł,

- koszty administracyjne (umowa na odbiór leków, aktualizacja programu komputerowego i wynagrodzenia wraz z pochodnymi) - koszt miesięcznie 23 709,00 zł.

Pozostaje miesięcznie kwota 10 349,00 zł na pokrycie nieściągniętych należności oraz rosnących kosztów administracyjnych, w tym kosztów sądowych, kosztów biurowych, korespondencji.

Przy obliczonej wstępnie stawce 22,00 zł od mieszkańca system odbioru odpadów nie bilansował się i brakowało kwoty 2 587,00 zł przy 100 % ściągalności.

Mieszkańcy mają zapewniony odbiór odpadów zmieszanych, zielonych i wysegregowanych w każdej ilości bez ograniczeń. Dodatkowo w ramach wniesionej opłaty możliwość oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych i nietypowych, przeterminowanych leków oraz zużytych baterii, także co tydzień w okresie letnim oraz dwa razy w miesiącu w okresie zimowym funkcjonuje mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na przemian w Czernichowie i Rybnej. Można tam oddać bez ograniczeń: odpady zielone i wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia.

W swojej ofercie cenowej firma uwzględniła rosnące koszty obejmujące wzrost poziomu wynagrodzeń, brak pracowników, koszty dostosowania się do wymogów środowiskowych - wymiana taboru, monitoring terenów składowania odpadów, wzrost cen energii i benzyny, wysoki standard usług na terenie gminy, zróżnicowaną dostępność drogową, która generuje potrzebę stosowania zróżnicowanego sprzętu. Prognozowany jest dalszy wzrost opłaty za składowanie odpadów na wysypiskach oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

Rośnie ilość odpadów zbieranych na mieszkańca: od roku 2013 – 168,8 kg/ mieszkańca rocznie, w 2015 – 182,77 kg/mieszkańca rocznie, 2018 – 258 kg na mieszkańca rocznie. W roku 2018 w gminie zebrano 3565 ton odpadów. Wytwarzamy więc coraz więcej śmieci.

Rosnąca ilość wytwarzanych śmieci oraz rosnące koszty wywozu i zagospodarowania zebranych od mieszkańców odpadów oraz administracyjne koszty obsługi przyczyniają się do wzrostu stawek opłat dla mieszkańców.

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...