Czernichów

CZERNICHÓW - (10,6 km2; 2018 osób)

Czemichów — wieś, siedziba Urzędu Gminy. Położona na południowej krawędzi Bramy Krakowskiej w miejscu gdzie wzniesienia bramy opadają do rowu Wisły, który łączy Kotlinę Oświęcimską z Kotliną Sandomierską. Szczególnie malowniczo przedstawia się Czernichów od strony Wisły, bowiem zabudowania skupione są na wysokim wapiennym wzgórzu. Czernichów jest rzadkim przykładem starodawnego osadnictwa z okresu przedlokacyjnego o charakterze wielodrożnicy. Część wsi, tzw. Czernichówek, należały od roku 1229 do bendyktnów w Tyńcu, a druga część, właściwy Czernichów, stanowił dobra rodu Szydłowieckich.

Wykopaliska archeologiczne dowiodły istnienia na tym obszarze obozowiska okresu schyłkowego paleolitu, kilku obozowiska epoki mezolitu i kamienia, a także osadę z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza. Do rejestru zabytków wpisany został gotycko - barokowy kościół parafialny św. Trójcy wraz z placem przykościelnym (XV-XVIII.), zespół szkolno-parkowy (XIX w.). a także położona przysiółku Czernichówek, Kapliczka Różańcowa (XVII W.). Gotycki kościół uległ wraz zwiększą częścią wsi spaleniu w okresie potopu szwedzkiego. Po odbudowie konsekrowany w 1680 roku. Fragmentem świątyni gotyckiej jest niewielkie prezbiterium (z przed 1410 roku) oszkarpowane z cokołem o późnogotyckim gzymsie. Kościół otoczony jest murem z czterema kapliczkami. (Msze św. w parafii św. Trójcy w Czernichowie w niedzielę i święta o godz.: 07.00, 08.30, 10.00, (IX-VI 11.30), 15.30). STRONA PARAFII

Wokół zabudowań szkoły rolniczej rozciąga się krajobrazowy park szkolny, który posiada ogród botaniczny z licznymi i bardzo cennym drzewostanem.

Na początku XX w. w Czernichowie istniały warsztaty tkackie wyrabiające kilimy wełniane. Jednym z konsultantów czernichowskich tkaczy był Stanisław Wyspiański. Wzornictwo oparte było na motywach ludowych, wzorach ze świata natury i geometrii. Wyrabiane były tkaniny o różnym przeznaczeniu: makaty tkaniny ścienne i meblowo. Wiele z nich jako zabytki sztuki znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie.

W miejscowym kościele parafialnym można je oglądać przy ołtarzach (tzw. antepedia).

Atrakcją turystyczną może być połączenie promowe przez Wisłę, łączące Czernichów z sąsiednią wsią Brzeźnica. Na górującej nad wsią górze Chełm można podziwiać wspaniały widok na Babią Górę a także spacerować szlakami turystycznymi po bukowym lesie.

Template Design free joomla templates