BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 19 Stycznia 2022    |    Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz

Informacje teleadresowe

Urząd Gminy Czernichów

ul. Gminna 1
32-070 Czernichów

tel. centrala: +48 12 444 55 77

tel.: +48 12 270 21 04,
fax: +48 12 270 23 24,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres www: http://www.czernichow.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej

Skrytka odbiorcza E-PUAP: /t675w7kajb/skrytka

NIP 944 22 53 228

NUMER KONTA BANKOWEGO:

13 1560 0013 2016 8117 6000 0001

URZĄD GMINY CZERNICHÓW CZYNNY:

poniedziałek -  od 7.30 do 17.00

wtorek - czwartek -  od 7.30 do 15.30

piątek - 7.30 - 14.00

 

 


W sprawach skarg i wniosków przyjmują:


Wójt Gminy Czernichów Danuta Filipowicz

 w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00

pok. 202, II piętro


Przewodniczący Rady Gminy Czernichów Kędzierski Zbigniew Maciej 

w poniedziałki w godz. 15.00 – 17.00

pok. 107, I piętro


Sekretarz Gminy Jan Bereza

codziennie w godzinach pracy urzędu

pok. 204, II piętro


Szybki kontakt - centrala:

+48 12 444 55 77


Numery wewnętrzne:        
Odpady komunalne, decyzje środowiskowe 120

                                              

Mienie gminne, dzierżawy 113
Podatki, opłaty 124 Urząd Stanu Cywilnego 131

Ekologia, dofinansowania, ekointerwencja,
oczyszczalnie ścieków, czyste powietrze

104 Ewidencja ludności, dowody osobiste, 
profil zaufany, kwalifikacja wojskowa
132
Planowanie przestrzenne 118 ZGK, kanalizacja, przyłącz wody 109
Geodezja, transport publiczny, wycinka drzew
112 Działalność gospodarcza 121
Inwestycje, drogi
119 Sekretariat Wójta Gminy 125
Świadczenia rodzinne 115, 116 Sekretarz Gminy 103
Pomoc społeczna 117, 139 Skarbnik Gminy 126
Archiwum zakładowe 122 Rada Gminy 121
Kasa urzędu 123 Adminstrowanie budynkiem, zaopatrzenie 121
Strategia, rozwój, projekty unijne 134 Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo, OSP 107
Kultura, sport, promocja, turystyka, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
współpraca z organizacjami pozarządowymi 
122 Księgowość 127, 133
Dziennik podawczy 114 Informatyk  136


 

WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY CZERNICHÓW

 


Wójt Gminy Czernichów
DANUTA FILIPOWICZ 

Pokój nr 202 

Telefon 12 444 55 77 wew. 125 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastępca Wójta
STANISŁAW MOLIK 

Pokój nr 202 

Telefon 12 444 55 77 wew. 125 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretarz Gminy
JAN BEREZA 

Pokój nr 204 

Telefon 12 444 55 77 wew. 103 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skarbnik Gminy
LUCYNA PŁANETA 

Pokój nr 102 

Telefon 12 444 55 77 wew. 126 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO
wykonuje zadania związane z prowadzeniem akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinnych i opiekuńczych w tym w szczególności:
sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów i wydawanie ich odpisów; dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego; przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (ślubów konkordatowych i cywilnych); udzielanie ślubów; wydawanie zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego w kościele oraz za granicą; przyjmowanie oświadczeń o powrocie do poprzedniego nazwiska małżonka rozwiedzionego; przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz nadaniu dziecku nazwiska matki; prostowanie, uzupełnianie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego; przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

 

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
ZOFIA KNAPIK 

Pokój nr 4 (parter) 

Telefon 12 444 55 77 wew. 131 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
wykonuje zadania z zakresu: rolnictwa i aktywizacji zawodowej rolników; leśnictwa; ochrony zwierząt, łowiectwa, ochrony i kształtowania środowiska; gospodarki wodnej; utrzymania czystości i porządku w gminie; gospodarki odpadami; lokalnego transportu zbiorowego. dróg gminnych i obiektów inżynieryjnych; elektryfikacji i oświetlenia ulicznego; placów targowych i parkingów; cmentarzy komunalnych i miejsc pamięci narodowej; obiektów sportowych i rekreacyjnych; geodezji; widencji gruntów i budynków; gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy; gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi; zagospodarowania przestrzennego; budownictwa i nadzoru budowlanego; ochrony zabytków; strategii rozwoju gminy; oferty inwestycyjnej gminy; inwestycji własnych gminy oraz realizowanych we współpracy z innymi podmiotami

 

KIEROWNIK
Barbara Grzybek
Pokój nr 116 

Telefon 12 444 55 77 wew. 113 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Danuta Bylica
Pokój nr 116 

Telefon 12 444 55 77 wew. 113 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Anna Węgrzyn
Pokój nr 108 

Telefon 12 444 55 77 wew. 120 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Balbina Skowronek
Pokój nr 108 

Telefon 12 444 55 77 wew. 120 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aleksander Zembura
Pokój nr 117 

Telefon 12 444 55 77 wew. 112 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Krzysztof Migas
Pokój nr 117 

Telefon 12 444 55 77 wew. 112 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Paulina Mlostek
Pokój nr 117 

Telefon 12 444 55 77 wew. 112 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
KIEROWNIK
ADAM KOSEK
Pokój nr 109 

Telefon 12 444 55 77 wew. 119 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁU

 

ANNA BERNAŚ 

Pokój nr 106 

Telefon 12 444 55 77 wew. 134 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SŁAWOMIR BŁASZCZYK
Pokój nr 109 

Telefon 444 55 77 wew. 119 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PIOTR BARTEL 

Pokój nr 106 

Telefon 12 444 55 77 wew. 134 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


WIESŁAW BERDECKI
Pokój nr 110 

Telefon 12 444 55 77 wew. 118 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SABINA JAKÓBIK
Pokój nr 110 

Telefon 12 444 55 77 wew. 118 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KARINA KORTA-NOCULA
Pokój nr 110 

Telefon 12 444 55 77 wew. 118 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WYDZIAŁ FINANSOWO – BUDŻETOWY
wykonuje zadania z zakresu: opracowywania projektów budżetu i zmian w budżecie, układu wykonawczego budżetu, harmonogramu wykonywania dochodów i wydatków; obsługi finansowo – księgowej urzędu i jednostek organizacyjnych nie posiadających własnej obsługi księgowej; prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i współdziałanie w tym zakresie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi; prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową budżetu gminy i obsługą długu gminy; rozliczanie środków pozyskanych do budżetu gminy we współpracy z komórkami organizacyjnymi; prowadzenie ewidencji majątku gminy (środki trwałe) oraz okresowej sprawozdawczości w tym zakresie; sporządzania sprawozdań z realizacji budżetu, windykacji należności podatkowych i opłat, obsługi GFOŚiGW; opracowywania propozycji polityki podatkowej gminy oraz stawek podatków i opłat lokalnych; organizowania i nadzorowania wymiaru i poboru podatków i opłat oraz ich egzekucji administracyjnej; prowadzenia windykacji należności gminy wynikających ze stosunków cywilno – prawnych; obsługa kasowa urzędu gminy; prowadzenie spraw związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT), a także innymi podatkami, opłatami i składkami, do uiszczania których gmina jest zobowiązana; sprzedaż znaków opłaty skarbowej; wydawanie zaświadczeń majątkowych.

 

KIEROWNIK
LUCYNA PŁANETA
Pokój nr 102 

Telefon 12 444 55 77 wew. 126 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KSIĘGOWOŚĆ

 

AGNIESZKA GRZESIAK
Pokój nr 101 

Telefon 12 444 55 77 wew. 127 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DOROTA FAJTO
Pokój nr 101 

Telefon 12 444 55 77 wew. 127 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

URSZULA JÓZEFCZYK
Pokój nr 103 

Telefon 12 444 55 77 wew. 133 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KAROLINA JASIOŁEK
Pokój nr 103 

Telefon 12 444 55 77 wew. 133 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PODATKI
MAŁGORZATA BAŃDO
Pokój nr 104 

Telefon 12 444 55 77 wew. 124 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KRYSTYNA KRZAN
Pokój nr 104 

Telefon 12 444 55 77 wew. 124 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

MAŁGORZATA MATJASIK
Pokój nr 104 

Telefon 12 444 55 77 wew. 124 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ILONA TYRPA
Pokój nr 104 

Telefon 12 444 55 77 wew. 124 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KASA
MARIA MARTYNA
Pokój nr 105 

Telefon 12 444 55 77 wew. 123 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

MAŁGORZATA WACŁAWEK-WIECHEĆ
Pokój nr 105 

Telefon 12 444 55 77 wew. 123 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ADMINISTRACJI, SPRAW OBYWATELSKICH I WSPÓŁPRACY

 

wykonuje zadania: administracyjnej obsługi organów gminy, urzędu gminy i sołectw; organizowanie obsługi rady gminy (Biuro Rady); organizowanie obsługi klienta (Biuro Obsługi Klienta); prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem dyrektorów placówek oświatowych; realizowanie zadań związanych z wyborami, referendami i spisami; prowadzenie kancelarii tajnej; prowadzenie archiwum zakładowego. administrowanie budynkiem wielofunkcyjnym będącym siedzibą urzędu; prowadzenie ewidencji ludności i spisów wyborców; wydawanie, wymiana i kasowanie dowodów tożsamości; wydawanie zezwoleń i nadzoru nad zgromadzeniami, imprezami masowymi i zbiórkami publicznymi; wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat z tego tytułu; prowadzenie ewidencji i nadzoru nad wykonywaniem działalności gospodarczej; wliczanie okresów pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy; wynikające z powszechnego obowiązku obrony; wynikające z przepisów o ochronie zdrowia; z zakresu rozwoju turystyki, sportu i rekreacji; profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej Pozyskiwania funduszy strukturalnych; działalności kulturalnej; informacji i komunikacji społecznej (w tym BIP i GCI); promocji gminy promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, z promocja przedsiębiorczości. potwierdzenie Profilu Zaufanego

 

KIEROWNIK
JAN BEREZA
Pokój nr 204 

Telefon 12 444 55 77 wew. 103 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁU
JOANNA DUDEK
Pokój nr 201 

Telefon 12 444 55 77 wew. 125 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZESPÓŁ WSPÓŁPRACY 

Dorota Machaczka 

Pokój nr 04 

Telefon 12 444 55 77 wew. 122 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ARCHIWUM ZAKŁADOWE 

SEBASTIAN BODZIOCH
Pokój nr 04 

Telefon 12 444 55 77 wew. 122 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
BARBARA STAROWICZ
Biuro Obsługi Klienta 

Telefon 12 444 55 77 wew. 114 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, RADA GMINY
AGNIESZKA OCHMAŃSKA-KOWALCZYK
Pokój nr 107 

Telefon 12 444 55 77 wew. 121 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI
BEATA GUBAŁA-KUŚ
Telefon 12 444 55 77 wew. 132

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KATARZYNA KUCHARZ
Pokój nr 05 

Telefon 12 444 55 77 wew. 132 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

MILENA KROMKA
Telefon 12 444 55 77 wew. 114 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZESPÓŁ LOGISTYCZNY
BEATA KOPACZ
Telefon 12 444 55 77 wew. 145

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

MACIEJ GAŁKA
Informatyk

Telefon 12 444 55 77 wew. 136

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

MAREK KOWALCZYK
Telefon 12 444 55 77 wew. 121 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PERSONEL OBSŁUGI 

MARTA STAROWICZ
STANISŁAWA PASZKOWSKA
nr pokoju 01

 

ZESPÓŁ DS. EKOLOGII I OCHRONY KLIMATU
Prowadzenie spraw z zakresu: wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego i lokalnych strategii służących poprawie stanu powietrza i środowiska naturalnego ; podnoszenie efektywności energetycznej budynków; wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; ochrona przyrody (sprawy związane z wycinką drzew); ochrona klimatu; dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; 

Agnieszka Smaga
główny specjalista
Pokój nr 4 

Telefon: 12 444 55 77 wew. 104 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ewelina Śmiech
podinspektor
Pokój nr 4 

Telefon: 12 444 55 77 wew. 104 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Edyta Urbańczyk-Kowalik
inspektor
Pokój nr 4 

Telefon: 12 444 55 77 wew. 104 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH 

MAGDALENA SZEPCZYŃSKA

Pokój nr 206

Telefon 12 444 55 77 wew. 106 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BARTŁOMIEJ TKACZ 

Pokój nr 206 

Telefon 12 444 55 77 wew. 106 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z OSP I PSP 

wykonuje zadania związane z : reagowaniem kryzysowym; obroną cywilną; współdziałaniem z Policją dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego; współdziałanie z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa; prowadzeniem magazynu obrony cywilnej i przeciw powodziowego. 

KRZYSZTOF SURY
Pokój nr 207 

Telefon 12 444 55 77 wew. 107 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZESPÓŁ DS. STRATEGII I ROZWOJU 

MARIAN SZCZEPANIAK
Pokój nr 207 

Telefon 12 444 55 77 wew. 107 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ROMAN KAWALER
Pokój nr 106 

Telefon 12 444 55 77 wew. 134 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...