Informacje teleadresowe

Urząd Gminy Czernichów

ul. Gminna 1
32-070 Czernichów

tel. centrala: +48 12 444 55 77

tel.: +48 12 270 21 04,
fax: +48 12 270 23 24,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres www: http://www.czernichow.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej

Skrytka odbiorcza E-PUAP: /t675w7kajb/skrytka

NIP 944 22 53 228

NUMER KONTA BANKOWEGO:

13 1560 0013 2016 8117 6000 0001

URZĄD GMINY CZERNICHÓW CZYNNY:

poniedziałek -  od 7.30 do 17.00

wtorek - czwartek -  od 7.30 do 15.30

piątek - 7.30 - 14.00

 

 


W sprawach skarg i wniosków przyjmują:


Wójt Gminy Czernichów Danuta Filipowicz

w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00

pok. 202, II piętro


Przewodniczący Rady Gminy Czernichów Kędzierski Zbigniew Maciej 

w poniedziałki w godz. 15.00 – 17.00

pok. 107, I piętro


Sekretarz Gminy Urszula Ropa

we wtorki, środy i czwartki w godzinach pracy Urzędu

pok. 204, II piętro


Szybki kontakt - centrala:

+48 12 444 55 77


Numery wewnętrzne:
Odpady komunalne, decyzje środowiskowe 120

                                              

Mienie gminne, dzierżawy 113
Podatki, opłaty 124 Urząd Stanu Cywilnego 131

Ekologia, dofinansowania, ekointerwencja,
oczyszczalnie ścieków, czyste powietrze

104 Ewidencja ludności, dowody osobiste, 
profil zaufany, kwalifikacja wojskowa
132
Planowanie przestrzenne 118 ZGK, kanalizacja, przyłącz wody 109
Geodezja, transport publiczny, wycinka drzew
112 Działalność gospodarcza 121
Inwestycje, drogi
119 Sekretariat Wójta Gminy 125
Świadczenia rodzinne 116 Sekretarz Gminy 103
Pomoc społeczna 117, 139 Skarbnik Gminy 126
Archiwum zakładowe 122 Rada Gminy 121
Kasa urzędu 123 Adminstrowanie budynkiem, zaopatrzenie 121
Strategia, rozwój, projekty unijne 134 Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo, OSP 107
Kultura, sport, promocja, turystyka, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
współpraca z organizacjami pozarządowymi 
121 Księgowość 127, 133
Dziennik podawczy 114 Informatyk  136


WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY CZERNICHÓW

Wójt Gminy Czernichów

DANUTA FILIPOWICZ

Pokój nr 202

Telefon 12 270 21 05

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zastępca Wójta

STANISŁAW MOLIK

Pokój nr 202

Telefon 12 444 55 77 wew. 125

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sekretarz Gminy

URSZULA ROPA

Pokój nr 204

Telefon 12 444 55 77 wew. 103

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Skarbnik Gminy

LUCYNA PŁANETA

Pokój nr 102

Telefon 12 444 55 77 wew. 126

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


URZĄD STANU CYWILNEGO

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

KATARZYNA KUCHARZ

Pokój nr 4 (parter)

Telefon 12 444 55 77 wew. 131

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania związane z prowadzeniem akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinnych i opiekuńczych w tym w szczególności:
  1. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów i wydawanie ich odpisów;
  2. dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego;
  3. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (ślubów konkordatowych i cywilnych);
  4. udzielanie ślubów;
  5. wydawanie zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego w kościele oraz za granicą;
  6. przyjmowanie oświadczeń o powrocie do poprzedniego nazwiska małżonka rozwiedzionego;
  7. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz nadaniu dziecku nazwiska matki;
  8. prostowanie, uzupełnianie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego;
  9. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK

BARBARA GRZYBEK

Pokój nr 116

Telefon 12 444 55 77 wew. 113

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DANUTA BYLICA

Pokój nr 116

Telefon 12 444 55 77 wew. 113

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BALBINA SKOWRONEK

Pokój nr 108

Telefon 12 444 55 77 wew. 120

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EWA GALOS

Pokój nr 108

Telefon 12 444 55 77 wew. 120

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BARBARA MACH

Pokój nr 108

Telefon 12 444 55 77 wew. 120

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRZYSZTOF MIGAS

Pokój nr 117

Telefon 12 444 55 77 wew. 112

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WIOLETTA MACIEJSKA

Pokój nr 117

Telefon 12 444 55 77 wew. 112

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PAULINA MLOSTEK

Pokój nr 117

Telefon 12 444 55 77 wew. 112

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wykonuje zadania z zakresu:
1)       rolnictwa i aktywizacji zawodowej rolników;
2)       leśnictwa;
3)       ochrony zwierząt
4)       łowiectwa
5)       ochrony i kształtowania środowiska;
6)       gospodarki wodnej;
7)       utrzymania czystości i porządku w gminie;
8)       gospodarki odpadami;
9)       lokalnego transportu zbiorowego.
10)   dróg gminnych i obiektów inżynieryjnych;
11)   elektryfikacji i oświetlenia ulicznego;
12)   placów targowych i parkingów;
13)   cmentarzy komunalnych i miejsc pamięci narodowej;
14)   obiektów sportowych i rekreacyjnych;
15)   geodezji;
16)   ewidencji gruntów i budynków;
17)   gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy;
18)   gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi;
19)   zagospodarowania przestrzennego;
20)   budownictwa i nadzoru budowlanego;
21)   ochrony zabytków;
22)   strategii rozwoju gminy;
23)   oferty inwestycyjnej gminy;
inwestycji własnych gminy oraz realizowanych we współpracy z innymi podmiotami

WYDZIAŁ INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

KIEROWNIK

ANNA BERNAŚ

Pokój nr 106

Telefon 12 444 55 77 wew. 134

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

ROMAN KAWALER

Pokój nr 106

Telefon 12 444 55 77 wew. 134

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SŁAWOMIR BŁASZCZYK

Pokój nr 109

Telefon 444 55 77 wew. 119

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WIESŁAW BERDECKI

Pokój nr 110

Telefon 12 444 55 77 wew. 118

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SABINA JAKÓBIK

Pokój nr 110

Telefon 12 444 55 77 wew. 118

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JOWITA GIBEK

Pokój nr 110

Telefon 12 444 55 77 wew. 118

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARINA KORTA-NOCULA

Pokój nr 110

Telefon 12 444 55 77 wew. 118

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYDZIAŁ FINANSOWO – BUDŻETOWY

KIEROWNIK

LUCYNA PŁANETA

Pokój nr 102

Telefon 12 444 55 77 wew. 126

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydział Finansowo – Budżetowy wykonuje zadania z zakresu:
1. opracowywania projektów budżetu i zmian w budżecie, układu wykonawczego budżetu, harmonogramu wykonywania dochodów i wydatków;
2. obsługi finansowo – księgowej urzędu i jednostek organizacyjnych nie posiadających własnej obsługi księgowej;
3. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i współdziałanie w tym zakresie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
4. prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową budżetu gminy i obsługą długu gminy;
5. rozliczanie środków pozyskanych do budżetu gminy we współpracy z komórkami organizacyjnymi;
6. prowadzenie ewidencji majątku gminy (środki trwałe) oraz okresowej sprawozdawczości w tym zakresie;
7. sporządzania sprawozdań z realizacji budżetu, windykacji należności podatkowych i opłat, obsługi GFOŚiGW;
8. opracowywania propozycji polityki podatkowej gminy oraz stawek podatków i opłat lokalnych;
9. organizowania i nadzorowania wymiaru i poboru podatków i opłat oraz ich egzekucji administracyjnej;
10. prowadzenia windykacji należności gminy wynikających ze stosunków cywilno – prawnych;
11. obsługa kasowa urzędu gminy;
12. prowadzenie spraw związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT), a także innymi podatkami, opłatami i składkami, do uiszczania których gmina jest zobowiązana;
13. sprzedaż znaków opłaty skarbowej;
14. wydawanie zaświadczeń majątkowych.

KSIĘGOWOŚĆ

AGNIESZKA GRZESIAK

Pokój nr 101

Telefon 12 444 55 77 wew. 127

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOROTA FAJTO

Pokój nr 101

Telefon 12 444 55 77 wew. 127

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

URSZULA JÓZEFCZYK

Pokój nr 103

Telefon 12 444 55 77 wew. 133

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KAROLINA JASIOŁEK

Pokój nr 103

Telefon 12 444 55 77 wew. 133

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PODATKI

MAŁGORZATA BAŃDO

Pokój nr 104

Telefon 12 444 55 77 wew. 124

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRYSTYNA KRZAN

Pokój nr 104

Telefon 12 444 55 77 wew. 124

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MAŁGORZATA MATJASIK

Pokój nr 104

Telefon 12 444 55 77 wew. 124

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ILONA TYRPA

Pokój nr 104

Telefon 12 444 55 77 wew. 124

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


KASA

MAŁGORZATA WACŁAWEK-WIECHEĆ

Pokój nr 105

Telefon 12 444 55 77 wew. 123

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SYLWIA GIBAS

Pokój nr 105

Telefon 12 444 55 77 wew. 123

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ADMINISTRACJI, SPRAW OBYWATELSKICH I WSPÓŁPRACY

Wydział Spraw Społecznych i Administracji wykonuje zadania:
1)       administracyjnej obsługi organów gminy, urzędu gminy i sołectw;
2)       organizowanie obsługi rady gminy (Biuro Rady);
3)       organizowanie obsługi klienta (Biuro Obsługi Klienta);
4)       prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem dyrektorów placówek oświatowych;
5)       realizowanie zadań związanych z wyborami, referendami i spisami;
6)       prowadzenie kancelarii tajnej;
7)     prowadzenie archiwum zakładowego.
8)       administrowanie budynkiem wielofunkcyjnym będącym siedzibą urzędu;
9)       prowadzenie ewidencji ludności i spisów wyborców;
10)   wydawanie, wymiana i kasowanie dowodów tożsamości;
11)    wydawanie zezwoleń i nadzoru nad zgromadzeniami, imprezami masowymi i zbiórkami publicznymi;
12)   wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat z tego tytułu;
13)   prowadzenie ewidencji i nadzoru nad wykonywaniem działalności gospodarczej;
14)   wliczanie okresów pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy;
15)   wynikające z powszechnego obowiązku obrony;
16)   wynikające z przepisów o ochronie zdrowia;
17)   z zakresu rozwoju turystyki, sportu i rekreacji;
18)   profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;
19)    integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej
20)   Pozyskiwania funduszy strukturalnych;
21)   działalności kulturalnej;
22)   informacji i komunikacji społecznej (w tym BIP i GCI);
23)   promocji gminy
24)   promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, z promocja przedsiębiorczości.
25)   potwierdzenie Profilu Zaufanego

KIEROWNIK

URSZULA ROPA

Pokój nr 204

Telefon 12 444 55 77 wew. 103

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. '; document.getElementById('cloak6217').innerHTML += ''+addy_text6217+'<\/a>'; //-->

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

JAN BEREZA

Pokój nr 115

Telefon 12 444 55 77 wew. 115

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KADRY

BEATA KOPACZ

Pokój nr 205

Telefon 12 444 55 77 wew. 145

E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  


ARCHIWUM ZAKŁADOWE

SEBASTIAN BODZIOCH

Pokój nr 201

Telefon 12 444 55 77 wew. 146

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


BIURO OBSŁUGI KLIENTA

BARBARA STAROWICZ

Biuro Obsługi Klienta

Telefon 12 444 55 77 wew. 114

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, RADA GMINY

AGNIESZKA OCHMAŃSKA-KOWALCZYK

Pokój nr 107

Telefon 12 444 55 77 wew. 121

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


EWIDENCJA LUDNOŚCI - ZESPÓŁ SPRAW OBYWATELSKICH

BEATA GUBAŁA-KUŚ

Pokój nr 05

Telefon 12 444 55 77 wew. 132

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MILENA KROMKA

Pokój nr 05

Telefon 12 444 55 77 wew. 132

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MAGDALENA KUKULSKA

Pokój nr 05

Telefon 12 444 55 77 wew. 132

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ZESPÓŁ ORGANIZACJI I LOGISTYKI

BEATA KOPACZ

Telefon 12 444 55 77 wew. 145

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MACIEJ GAŁKA

Informatyk Urzędu

Telefon 12 444 55 77 wew. 136

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


ZESPÓŁ DS. EKOLOGII I OCHRONY KLIMATU

AGNIESZKA SMAGA

Pokój nr 04

Telefon: 12 444 55 77 wew. 104, 147

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EWELINA ŚMIECH

Pokój nr 04

Telefon: 12 444 55 77 wew. 104, 147

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EDYTA URBAŃCZYK-KOWALIK

Pokój nr 04

Telefon 12 444 55 77 wew. 104, 147

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JOLANTA DALMAN

Pokój nr 04

Telefon 12 444 55 77 wew. 104, 147

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KATARZYNA MROŻEK

Pokój nr 04

Telefon 12 444 55 77 wew. 104, 147

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

ANNA POMARAŃSKA-DUDKA

Pokój nr 04

Telefon 12 444 55 77 wew. 104, 147

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

Zespół ds. Ekologii i Ochrony Klimatu wykonuje zadania z zakresu:

1) wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego i lokalnych strategii służących poprawie stanu powietrza i środowiska naturalnego;
2) podnoszenie efektywności energetycznej budynków;
3) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
4) ochrona przyrody;
5) ochrona klimatu;
6) dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;


ZESPÓŁ WSPÓŁPRACY

DOROTA MACHACZKA

Pokój nr 107

Telefon 12 444 55 77 wew. 121

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MARIAN SZCZEPANIAK

Pokój nr 207

Telefon 12 444 55 77 wew. 107

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ANATOL WŁADYKA

Pokój nr 107

Telefon 12 444 55 77 wew. 121

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

BARTŁOMIEJ TKACZ

Pokój nr 206

Telefon 12 444 55 77 wew. 106

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MAGDALENA SZEPCZYŃSKA- BIELAWSKA

Pokój nr 206

Telefon 12 444 55 77 wew. 106

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


STANOWISKO DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z OSP I PSP

KRZYSZTOF SURY

Pokój nr 207

Telefon 12 444 55 77 wew. 107

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego wykonuje zadania związane z :
1) reagowaniem kryzysowym;
2) obroną cywilną;
3) współdziałaniem z Policją dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;
4) współdziałanie z Państwową i Ochotniczą Strażą  Pożarną w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i ratownictwa;
5) prowadzeniem magazynu obrony cywilnej i przeciw powodziowego.


SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  

PAWEŁ KOSEK

Pokój nr 106

Telefon 12 444 55 77 wew. 134

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


AUDYTOR WEWNĘTRZNY

  

ŁUKASZ CZAPNIK

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PERSONEL OBSŁUGI

MARTA STAROWICZ

STANISŁAWA PASZKOWSKA

Pokój nr 01


KONSERWATOR, KIEROWCA


RAFAŁ PIECHOTA

Pokój nr 01

Wstecz

Template Design free joomla templates