Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa Zespołu Placówek Oświatowych w Czernichowie - etap I

Informacja po otwarciu ofert z dnia 06.06.2018 r.

 

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 04.06.2018 r.

SIWZ po modyfikacji z dnia 04.06.2018 r.

----------------------------

Modyfikacja do SIWZ z dnia 30.05.2018

+ Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji z dnia 30.05.2018

----------------------------

+ Ogłoszenie

+ SIWZ

+ Załączniki

+ Załącznik nr 11 do SIWZ

 

Wstecz

Template Design free joomla templates