Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie dowozu zorganizowanego uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych na terenie miasta Krakowa i gminy Czernichów wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w

+ Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

+ INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT Z DNIA 21.07.2020 r.
+ OGŁOSZENIE
+ SIWZ
+ ZAŁĄCZNIKI

Template Design free joomla templates