Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem na gaz płynny oraz instalacji C.O. w remizie OSP w m

Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem na gaz płynny oraz instalacji C.O. w remizie OSP w miejscowości Zagacie - IP.7013.12.2021

Template Design free joomla templates