Wykaz podmiotów, których oferty złożone na otwarte konkursy ofert posiadają braki formalne

Czernichów, 30.09.2021 r.

 

Wykaz podmiotów, których oferty złożone na otwarte konkursy ofert posiadają braki formalne

 1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czernichów na 2021 rok:
  1. Oferent - Pracownia Aktywnego Seniora, Stowarzyszenie Zwykłe, Wołowice 182, 32-070 Czernichów, tytuł zadania: „Mądry i zdrowy - bo trzeźwy, senior z Wołowic i Szlacheckiej Dąbrowy”.
 2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ,,Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych”, ,,Stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin” na terenie Gminy Czernichów w 2021 r.:
  1. Oferent: Ochotnicza Straż Pożarna Czernichów, ul. Franciszka Stefczyka 33, 32-070 Czernichów, tytuł zadania: „ZAKRĘCONE TRIO SPORTOWE – czyli rower, survival i samoobrona – warsztaty dla młodzieży”.
 3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ,,Wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz edukacja patriotyczna”na terenie Gminy Czernichów w 2021 r.:
  1. Oferent - Koło Gospodyń Wiejskich w Czułówku, ul. Rekreacyjna 26, 32-061 Czułówek, tytuł zadania: „Pielęgnacja i popularyzacja lokalnych tradycji rękodzieła i zdobnictwa ludowego”.
  2. Oferent - Koło Gospodyń Wiejskich w Rybnej, ul. Aleksandry Polańskiej 2, 32-061 Rybna, tytuł zadania: „Wrocław – od czasów Piastów Śląskich, po współczesność – poznajemy stolicę Dolnego Śląska”.
  3. Oferent - Koło Gospodyń Wiejskich w Zagaciu, ul. Strażacka 56, 32-070 Zagacie, tytuł zadania: „Wspieranie inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców gminy”.
  4. Oferent - Stowarzyszenie Filmowe Trzeci Tor, Osiedle Oświecenia 39/70, 31-636 Kraków, tytuł zadania: „Czernichowska szkoła rolnicza i Franciszek Stefczyk – historia i upamiętnienie w 160. rocznicę urodzin Franciszka Stefczyka”.

Zgodnie z warunkami konkursu, wezwanie do uzupełnienie braków formalnych oraz korespondencja z oferentem jest przesyłana za pośrednictwem poczty e-mailowej, na adres wskazany w ofercie.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Marian Szczepaniak

Template Design free joomla templates