Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 97.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 11 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2021 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kultury fizycznej.

Template Design free joomla templates