INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Czernichów, dnia 30 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Czernichów, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuje, że w dniu 22 sierpnia 2013 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Czernichów przeprowadzony został  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rusocice, gmina Czernichów.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Czernichów, składającej się z działki  nr 70/11 o powierzchni 0,1217 ha zabudowanej halą produkcyjną, zapisanej w KR1K/00015358/2, położonej w terenach 2P-tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Rusocice obowiązującym do dnia 23 czerwca 2008 r.

Na sprzedaż działki nr 70/11:
1. Do przetargu dopuszczono 7 osób
2. Cena wywoławcza wynosiła 170 000,00 zł
3. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 174 000,00 zł.
4. Nabywcą nieruchomości został Jan Stańko Firma Produkcyjno-Usługowa Stańko.

Template Design free joomla templates