BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook
Dzisiaj jest: 9 Marca 2021    |    Imieniny obchodzą: Franciszka, Katarzyna, Dominik

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICHÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów dla terenu położonego w miejscowości Przeginia Duchowna

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów dla terenu położonego w miejscowości Przeginia Duchowna

 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz uchwały Nr XXXVI.262.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów dla terenu położonego w miejscowości Przeginia Duchowna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 kwietnia 2014 r. do 21 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów; 32-070 Czernichów 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 11:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów od godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2014 r.

Jednocześnie działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję o przeprowadzaniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów dla terenu położonego w miejscowości Przeginia Duchowna.

Zapoznanie się z projektem planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją sprawy jest możliwe w dniach od 30 kwietnia 2014 r. do 21 maja 2014 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów 2, od poniedziałku do piątku,
w godzinach 9:00 - 11:00 .

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać:

1)    na piśmie, na adres Urzędu Gminy Czernichów;
2)    osobiście do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, w godzinach otwarcia urzędu;
3)    drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek/uwaga SOOS – plan Przeginia Duchowna” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2014 r.

Wnioski i uwagi powinny zwierać nazwisko i imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czernichów.

Wójt Gminy Czernichów

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...