BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook
Dzisiaj jest: 22 Września 2021    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

Strategia Rozwoju Gminy Czernichów

Głównym celem opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czernichów jest zaplanowanie, a następnie konsekwentne realizowanie działań, zmierzających do zapewnienia jej harmonijnego rozwoju. Posiadanie takiego dokumentu umożliwi skuteczniejsze aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację inwestycji, w tym o fundusze z Unii Europejskiej.
Niniejszy dokument strategiczny ma charakter otwarty i długookresowy. Oznacza to, że jego założenia są elastyczne i mogą być okresowo modyfikowane, w odpowiedzi na zmienne warunki otoczenia społeczno – gospodarczego.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY STRATEGII ROZWOJU GMINY CZERNICHÓW

pobierz STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERNICHÓW
pobierz ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO „BLISKO KRAKOWA”
   

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY CZERNICHÓW

+ PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY CZERNICHÓW

+ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernichów na lata 2011-2032

OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA JEST PRACOWNIK URZĘDU GMINY CZERNICHÓW  ANNA WEGRZYN - PRZEJDŹ DO KONTAKTU

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICHÓW o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czernichów, Wołowice


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICHÓW o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICHÓW o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przeginia Narodowa


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICHÓW o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rybna


+ Rysunek planu - Rusocice

+ Uchwała dla miejscowości Rusocice


+ Rysunek planu - Kłokoczyn

+ Uchwała dla miejscowości Kłokoczyn


+ Rysunek planu - Kamień (.PDF)

+ Uchwała dla miejscowości Kamień (.PDF)


 + Rysunek planu - Nowa Wieś Szlachecka (.PDF)

+ Uchwała dla miejscowości Nowa Wieś Szlachecka (.PDF)


 + Rysunek planu - Przeginia Duchowna (.PDF)

+ UCHWAŁA NR IV.28.2019RADY GMINY CZERNICHÓWz dnia 28 stycznia 2019 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przeginia Duchowna


 + Rysunek planu - Zagacie (.PDF)

+ UCHWAŁA NR III.27.2018 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 28 grudnia 2018 rokuw sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zagacie


 + OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY CZERNICHÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiejscowości Kłokoczyn


 

+ OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY CZERNICHÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiejscowości Przeginia Narodowa


ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA STRONĘ PORTALU MAPOWEGO GMINY CZERNICHÓW NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ MAPA STUDIUM

 

 

Strategia Rozwoju Gminy Czernichów

strategia rozwoju   STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERNICHÓW
Głównym celem opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czernichów jest zaplanowanie, a następnie konsekwentne realizowanie działań, zmierzających do zapewnienia jej harmonijnego rozwoju. Posiadanie takiego dokumentu umożliwi skuteczniejsze aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację inwestycji, w tym o fundusze z Unii Europejskiej.
Niniejszy dokument strategiczny ma charakter otwarty i długookresowy. Oznacza to, że jego założenia są elastyczne i mogą być okresowo modyfikowane, w odpowiedzi na zmienne warunki otoczenia społeczno – gospodarczego.
ZAPRASZAMY DO LEKTURY STRATEGII ROZWOJU GMINY CZERNICHÓW
pobierz STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERNICHÓW
pobierz ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO „BLISKO KRAKOWA”

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...